Har du haft ett uppehåll i ersättningen?

En ersättningsperiod är alltid 300 dagar, men den kan räcka olika länge beroende på hur din situation ser ut. Du behöver inte uppfylla arbetsvillkoret på nytt varje gång du gör ett uppehåll i ersättningen.

Det är uppehållets längd och vad du har gjort under tiden som avgör om du kan fortsätta på din gamla period eller inte. Vi behöver alltid veta vad du har gjort under tiden du inte hade ersättning, om du söker a-kassa på nytt. 

Pågående ersättningsperiod

För att en ersättningsperiod ska anses vara pågående måste du ha gjort dina två karensdagar och fått ut minst en ersättningsdag.

Du har 12 månader på dig att komma igång med din ersättningsperiod. De 12 månaderna räknas från den dag som ersättningsperioden är beviljad. 

Om du bryter din arbetslöshet innan du har kommit igång med din ersättningsperiod och blir arbetslös på nytt, behöver du uppfylla ett nytt arbetsvillkor om det har gått mer 12 månader sedan perioden beviljades. 

Kortare uppehåll än 12 månader

Om det var mindre än tolv månader sedan du hade ersättning i din ersättningsperiod och du fortfarande har dagar kvar på perioden, fortsätter du på samma period. Det betyder att du inte behöver göra någon ny karens och att du har samma ersättning som tidigare.

Längre uppehåll än 12 månader

Om du har ett uppehåll i ersättningen som är 365 dagar eller längre, kan du som regel inte gå tillbaka till din tidigare ersättningsperiod och behöver uppfylla ett nytt arbetsvillkor.

Men om uppehållet innehåller tid som vi kan hoppa över, till exempel föräldraledighet, kan det ändå vara möjligt för dig att fortsätta på din tidigare ersättningsperiod.

Uppehåll på grund av arbete i minst 25 veckor

Om du haft ett uppehåll i ersättningen i minst 25 veckor på grund av att du har arbetat, kan vi pröva om det senaste arbetet ger dig högre ersättning.

För att vi ska kunna höja din ersättning måste din genomsnittliga arbetstid blir högre än vad du hade innan. Vi räknar alltid på de 12 senaste månaderna. Om du redan har en genomsnittlig arbetstid på 40 timmar i veckan kan vi inte höja din ersättning.

  • Uppdaterad: 2 februari 2024