När dagarna börjar ta slut

Om du har arbetat under din pågående ersättningsperiod kan du uppfylla ett arbetsvillkor och få en ny period när dina ersättningsdagar är slut. Du som har barn under 18 år får först 150 extra dagar.

Om du inte uppfyller ett nytt villkor kan du delta i Jobb- och utvecklingsgarantin och få ersättning av Försäkringskassan. 

Vad händer när dagarna tar slut?

En ersättningsperiod består av 300 dagar. När du har 50 till 70 dagar kvar av din ersättningsperiod utreder vi om du har uppfyllt ett nytt arbetsvillkor under din pågående period. 

För att kunna få en ny period behöver du uppfylla ett arbetsvillkor med arbete som du har utfört efter att din senaste period startade. Därför är det viktigt att du skickar in arbetsgivarintyg på allt ditt arbete.

När vi har tittat på ditt ärende får du ett brev från oss där vi berättar om du uppfyller ett nytt villkor eller inte. Du får ett definitivt beslut om din rätt till en ny period först när dina ersättningsdagar är helt slut.

Vad blir ersättningen per dag i den nya perioden?

Om du uppfyller ett nytt arbetsvillkor och i övrigt uppfyller villkoren för a-kassa, får du en ny ersättningsperiod när dina ersättningsdagar är slut.

Ersättningen i din nya period är antingen:

  • 80 procent av den genomsnittliga inkomsten per dag i arbetet i ditt senaste arbetsvillkor, eller
  • 65 procent av den genomsnittliga inkomsten per dag som du hade i din förra ersättningsperiod.

Vi väljer det som är mest förmånligt för dig. Läs mer om ersättningens storlek.

Om vi baserar din nya period på det senaste arbetsvillkoret räknar vi också fram en ny genomsnittlig arbetstid på det arbetet. Om det är mer förmånligt med 65 procent av din tidigare inkomst blir din genomsnittliga arbetstid samma som i den förra ersättningsperioden.

Den nya perioden inleds med två dagar karens.  

Om du inte uppfyller villkoret för en ny period

Om du inte uppfyller ett nytt arbetsvillkor behöver du ta kontakt med din arbetsförmedlare som kan besluta om du ska delta i Jobb- och utvecklingsgarantin som är ett arbetsmarknadspolitiskt program.

Om du blir inskriven i Jobb- och utvecklingsgarantin får du aktivitetsstöd från Försäkringskassan. Aktivitetsstödet motsvarar 65 procent av din tidigare genomsnittliga inkomst om du fortsätter att vara medlem hos oss. Om du avslutar ditt medlemskap påverkar det ersättningen från Försäkringskassan.

Läs vårt fördjupningsblad om aktivitetsstöd

Förälder till barn under 18 år

Om du har barn under 18 år när dina 300 dagar är slut får du ytterligare 150 dagar. Eftersom vi får uppgift om detta från Försäkringskassan behöver du inte anmäla det till oss. Det dras inte av några karensdagar när perioden förlängs.

  • Uppdaterad: 2 februari 2024