Arbetsmarknadspolitiska program och a-kassa

Som arbetssökande kan du få ersättning från Försäkringskassan eller a-kassan beroende på var du befinner dig i ditt arbetssökande. Om du har blivit beviljad en ersättningsperiod använder du dina ersättningsdagar antingen i form av aktivitetsstöd eller arbetslöshetsersättning. Utbetalningen av din ersättning samordnas automatiskt.

Oavsett vem som betalar ut din ersättning är det viktigt att du sköter ditt arbetssökande och samarbetar med Arbetsförmedlingen.

Anvisad till program - vad betyder det?

När du är arbetslös ska du försöka hitta arbete så fort som möjligt. Arbetsförmedlingen kan besluta om insatser i form av arbetsmarknadspolitiska program eller utbildningar som stöd i ditt arbetssökande. Om du blir anvisad ett program eller en utbildning behöver du tacka ja till att delta. Annars anses du ha försämrat dina förutsättningar till att få ett nytt arbete och det kan påverka din ersättning.

Du och Arbetsförmedlingen planerar ditt arbetssökande men det är Arbetsförmedlingen som avgör vilka insatser som är lämpliga för dig.

Om du tackar nej till ett arbetsmarknadspolitiskt program

Om du söker a-kassa i samband med att du avvisar ett program utreder vi om du ska bli avstängd från ersättning på grund av att du har förlängt din arbetslöshet. 

  • 1:a gången stängs du av från ersättning i 5 ersättningsdagar.
  • 2:a gången inom samma ersättningsperiod stängs du av från ersättning i 10 ersättningsdagar.
  • 3:e gången inom samma ersättningsperiod stängs du av från ersättning i 45 ersättningsdagar.
  • 4:e gången inom samma ersättningsperiod förlorar du din rätt till ersättning tills du uppfyller ett nytt arbetsvillkor

Om du tackar nej till jobbgarantin för ungdomar

Om du tackar nej till jobbgarantin för ungdomar riskerar du att helt förlora rätten till ersättning från oss.

Om du avbryter ett arbetsmarknadspolitiskt program

Om du söker ersättning från a-kassan i samband med att du avbryter ett program, utreder vi om du ska bli avstängd från ersättningen på grund av att du har orsakat din arbetslöshet. Samma sak gäller om du uppträder på ett sådant sätt att Arbetsförmedlingen tar tillbaka en anvisning till program och du istället söker a-kassa.

Om du lämnar ett arbetsmarknadspolitiskt program eller orsakar att ett program inte blir av, blir du som regel avstängd från a-kassa i 45 ersättningsdagar. Det innebär att du tidigast kan få ersättning efter 45 avstängningsdagar.

Om du orsakar din arbetslöshet tre gånger under samma ersättningsperiod förlorar du din rätt till ersättning och måste uppfylla ett nytt arbetsvillkor.

En ersättningsperiod från oss inleds alltid med två dagar karens. Det innebär att du som tidigast kan få a-kassa efter eventuell avstängning och karens.

Avstängningstid

Avstängningstiden räknas från den dag då händelsen inträffat, till exempel den dag då du tackat nej till ett arbetsmarknadspolitiskt program. Om du under pågående avstängningstid blir avstängd på nytt, inleds den nya avstängningstiden efter den föregående avstängningstiden.

En avstängning får inte pågå längre tid än 112 kalenderdagar, räknat från den dag då händelsen inträffat, till exempel den dag då du tackat nej till ett program. Det innebär att ett ny avstängning, under en pågående avstängningstid, inte kan pågå längre än 112 kalenderdagar efter den föregående avstängningstiden.

Dagar med aktivitetsstöd samordnas med a-kassan

Aktivitetsstöd betalas ut av Försäkringskassan, men dagar med aktivitetsstöd samordnas med a-kassan. Det betyder att du använder din ersättningsperiod även när du får ersättning i form av aktivitetsstöd.

Arbetsvillkor under tid i jobb- och utvecklingsgarantin

Om du uppfyller ett arbetsvillkor under tid i eller inom 12 månader efter jobb- och utvecklingsgarantin får du en ny ersättningeperiod. Du måste också i övrigt uppfylla villkoren för ersättning.

Ersättningen i din nya period är antingen:

  • 80 procent av din genomsnittliga inkomst per dag från arbetet i ditt senaste arbetsvillkor, eller
  • 65 procent av den genomsnittliga inkomsten per dag som du hade i ersättningsperioden innan du skrevs in i jobb- och utvecklingsgarantin.

Vi väljer det som är mest förmånligt för dig.

En ny ersättningsperiod från oss inleds alltid med två dagar karens.

  • Uppdaterad: 3 januari 2024
Högst 1200

Dag 1-100

80 procent av inkomsten men högst 1200 kronor per dag

Har du tjänat 33 000 kronor eller mer i genomsnitt per månad kan du få det högsta beloppet 1 200 kronor per dag de första 100 dagarna.

Högst 1000 kr

Dag 101-200

80 procent av inkomsten men högst 1000 kronor per dag

Har du tjänat 27 500 kronor eller mer i genomsnitt per månad kan du få det högsta beloppet 1 000 kronor per dag, dag 101 till 200.

Högst 1000 kr

Dag 201-300

70 procent av inkomsten men högst 1000 kronor per dag

Har du tjänat 31 430 kronor eller mer i genomsnitt per månad kan du få det högsta beloppet 1 000 kronor per dag från och med dag 201 av ersättningsperioden.