Arbete när du har a-kassa

Arbetslöshetsförsäkringen är en veckoförsäkring. Om du arbetar under arbetslösheten kan du ha rätt till ersättning för arbetslös tid. Hur mycket ersättning du får de veckor du arbetar beror på hur mycket arbetslös tid det finns. Som längst kan du kombinera arbete och a-kassa under 60 veckor.

Det kan vara möjligt att ha ett extraarbete som inte påverkar din ersättning. Då måste det vara godkänt av oss.

60-veckorsregeln

Under en och samma ersättningsperiod kan du arbeta och få ersättning från a-kassan i som längst 60 veckor. Vi kallar det för deltidsveckor. En vecka som du arbetar så mycket att du inte får ersättning räknas inte som en deltidsvecka.

60-veckorsregeln gäller oavsett om du är anställd eller deltidsföretagare och oavsett om du är timanställd, visstidsanställd eller tillsvidareanställd. 

När de 60 veckorna är slut

När du har förbrukat dina 60 deltidsveckor kan du inte längre få ersättning samtidigt som du arbetar. Om du har dagar kvar av din ersättningsperiod kan du få ersättning veckor som du är helt arbetslös.

Om din lön är lägre än ersättningen från a-kassan kan du säga upp dig när de 60 deltidsveckorna är slut utan att få någon avstängning från ersättningen. Hör av dig till oss innan du säger upp dig.

Ensamstående med barn under 18 år

Om du är ensamstående och har barn under 18 år som bor hemma hos dig helt eller delvis, kan du vara med i jobb- och utvecklingsgarantin när de 60 deltidsveckorna är slut. Då kan du fortsätta arbeta och i stället få ersättning från Försäkringskassan. Kontakta  Arbetsförmedlingen för mer information.

Anställning som extraarbete

Om du har haft en anställning utöver ditt huvudsakliga arbete kan det i vissa fall vara ett godkänt extraarbete i försäkringens mening. Om ditt arbete blir godkänt av oss behöver du inte redovisa det arbetet på din tidrapport.

Vad är ett godkänt extraarbete?

För att en anställning ska bli ett godkänt extraarbete behöver vissa villkor vara uppfyllda:

 • Du ska ha haft extraarbetet i minst 12 månader vid sidan om ett heltidsarbete. 
 • Inkomsten från extraarbetet får i genomsnitt inte ha varit mer än 3 060 kronor per vecka.
 • Extraarbetet får inte hindra dig från att söka och ta ett heltidsarbete.
 • Extraarbetet måste gå att hålla isär från ditt huvudsakliga arbete.

Om något ändras efter att vi godkänt arbetet

Om du börjar arbeta mer i ditt extraarbete är det inte längre godkänt. Då behöver du redovisa allt arbete på tidrapporten.

Om du börjar tjäna mer än 3 060 kronor i veckan i extraarbetet drar vi av det överskjutande beloppet från din ersättning. 

Volontärarbete

Om du arbetar ideellt eller som volontär påverkar det som regel inte din rätt till ersättning från oss, så länge arbetet inte hindrar dig från att söka och ta arbete på grund av ditt engagemang.

Om volontärarbetet hindrar dig från att söka arbete ska du fylla i att du inte kan arbeta på tidrapporten för den dagen. Det kan till exempel vara om uppdraget tar större delen av dagen, men det kan också finnas andra omständigheter som gör att du inte kan söka och ta arbete den dagen.

Företag som extraarbete

Om du har ett eget företag vid sidan om din heltidsanställning kan det i vissa fall vara ett godkänt extraarbete i försäkringens mening. Om ditt företag blir godkänt av oss behöver du inte redovisa det arbetet på din tidrapport.

Vad är ett godkänt extraarbete?

För att ett eget företag ska bli ett godkänt extraarbete behöver vissa villkor vara uppfyllda:

 • Du ska ha haft företaget i minst 12 månader samtidigt som du har arbetat heltid. 
 • Företaget får inte hindra dig från att söka och ta ett heltidsarbete.
 • Om du tjänar mer än 3 060 kronor i veckan i företaget drar vi av det överskjutande beloppet från din ersättning. 

Om du börjar arbeta mer i det egna företaget

Om du börjar arbeta mer i ditt företag när du har a-kassa räknas du inte längre som arbetslös och har därför inte rätt till ersättning. Kontakta oss om du har tankar på att börja arbeta mer i företaget så att inget blir fel med din ersättning. 

Om du börjar arbeta mer i företaget innan du söker a-kassa räknas du som företagare. Då gäller andra regler.

Deltidsantällning och eget företag

Om du har haft ett eget företag vid sidan om en deltidsanställning, kan du kombinera a-kassa med företaget om du förlorar din anställning. För att det ska vara möjligt måste vissa villkor vara uppfyllda:

 • Du ska ha varit anställd minst 17 timmar per vecka.
 • Du ska ha arbetat högst tio timmar i genomsnitt per vecka i företaget.
 • Du måste ha haft deltidsanställningen parallellt med företaget i minst sex månader.
 • Den genomsnittliga veckoinkomsten från det egna företaget får inte överstiga 3 600 kronor. 

Om vi beslutar att du får kombinera företag och a-kassa ska du redovisa arbetet i företaget på dina tidrapporter. Som längst kan du kombinera arbete i företaget med a-kassa i 60 veckor under en ersättningsperiod.

Om du börjar arbeta mer i det egna företaget

Om du börjar arbeta mer i ditt företag när du har a-kassa räknas du inte längre som arbetslös och har därför inte rätt till ersättning. Kontakta oss om du har tankar på att börja arbeta mer i företaget så att inget blir fel med din ersättning. 

Om du börjar arbeta mer i företaget innan du söker a-kassa räknas du som företagare. Då gäller andra regler.

 • Uppdaterad: 25 juli 2024

Vanliga frågor och svar

Om du inte kan få arbetslöshetsersättning på grund av att dina 60 deltidsveckor tagit slut, kan du säga upp dig från ditt arbete utan att bli avstängd från ersättning, om inkomsten från ditt deltidsarbete kommer att understiga den ersättning som du får från oss.

Hör av dig till oss
Det är bra om du kontaktar oss om du funderar på att säga upp dig från din anställning, så att du kan få mer information om vad som gäller.

Alla frågor och svar