Den här sidan använder Javascript för vissa funktioner. Om du vill att alla funktioner ska fungera korrekt behöver du tillåta javascript.

Arbete i annat EU- eller EES-land

När du arbetar inom EU, EES, eller i Schweiz, gäller EU-förordningen och den nordiska konventionen. Det innebär att ditt arbete kan räknas med om du behöver söka a-kassa när du är tillbaka i Sverige. För att det ska vara möjligt ska du som regel vara försäkrad i det land där du arbetar. 

Om du har avslutat ditt medlemskap hos oss på grund av arbete utomlands behöver du söka nytt medlemskap så snart ditt arbete upphör för att skydda din medlemstid i a-kassan.

Om du söker a-kassa efter arbete utanför EU, EES eller Schweiz kan du som regel inte få ersättning från oss.

Har du fått ett arbete utomlands?

Innan du åker för att arbeta i ett annat EU- eller EES-land eller i Schweiz, finns det några saker du bör känna till för att inte riskera att förlora din a-kassa, om du skulle behöva den när arbetet är slut.

Vad händer med a-kassan när du jobbar utomlands?

Det är inte möjligt att vara social- och arbetslöshetsförsäkrad i två länder samtidigt. Du ska i de flesta fall vara försäkrad i det land där du arbetar, eftersom ditt svenska försäkringsskydd som regel upphör när du börjar arbeta utomlands. 

I många EU- och EES-länder är arbetslöshetsförsäkringen obligatorisk och ingår i socialförsäkringssystemet. Det innebär att du automatiskt omfattas av arbetslöshetsförsäkringen i det nya landet så snart du börjar arbeta och betala avgifter där. Du behöver själv kontrollera vad som gäller i det land där du ska arbeta. 

I Danmark och Finland är du försäkrad genom medlemskap i en a-kassa, precis som i Sverige. Du behöver själv ansöka om medlemskap.

Den tid som du är försäkrad i ett annat land inom EU, EES eller Schweiz, kan räknas ihop med din medlemstid i den svenska a-kassan. För att det ska vara möjligt är det viktigt att det inte blir några avbrott mellan ditt medlemskap hos oss och försäkringen i landet där du ska eller har arbetat. 

Arbete utomlands för svensk arbetsgivare

Om du arbetar utomlands för en svensk arbetsgivare som betalar arbetsgivaravgift och sociala avgifter för dig i Sverige kan du omfattas av svensk socialförsäkring. Det är Försäkringskassan som utreder om du ska vara försäkrad i Sverige eller inte. Om du ska omfattas av den svenska försäkringen får du ett intyg A1 av Försäkringskassan. Kontakta Försäkringskassan för mer information.

Om du ska omfattas av den svenska försäkringen kan du vara kvar som medlem hos oss. 

Arbete både i Sverige och annat EU- eller EES-land

Om du arbetar i Sverige och i ett annat EU- eller EES-land behöver du ansöka om intyg A1 för att fastställa i vilket land du ska vara försäkrad. Du ansöker om intyget hos Försäkringskassan, och det är också Försäkringskassan som utreder och beslutar var du ska vara försäkrad.

Om du ska vara försäkrad i Sverige får du intyget från Försäkringskassan och ska vara kvar som medlem hos oss. Kontakta Försäkringskassan för att ansöka om intyget och få mer information.

Vill du ta med dig a-kassan för att söka arbete utomlands?

Du som är arbetslös kan ta med dig din ersättning i tre månader för att söka arbete i Schweiz eller ett annat land inom EU eller EES.

För att ha rätt att ta med dig din ersättning behöver du ansöka om Intyg U2 från Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) innan du reser. För att kunna få ett intyg behöver du ha rätt till a-kassa och ha varit helt arbetslös och anmäld hos Arbetsförmedlingen i minst fyra veckor före avresan.

Du hämtar ansökningsblanketten på IAF:s webbplats. Fyll i del A och skicka sedan blanketten till vårt kontor i Malmö:

Unionens a-kassa
Box 170 98
200 10 Malmö

När IAF har beviljat ditt intyg betalar vi ut din ersättning under de tre månader som du söker arbete i det andra landet.

Håll reda på datumen

Det är viktigt att du följer datumen i intyget. Om du missar något av datumen kan du förlora din rätt till fortsatt ersättning.

Intyg U2 innehåller information om 

  • vilket datum intygsperioden börjar – det vill säga din avresedag,
  • när du senast måste anmäla dig som arbetssökande i det land där du ska söka arbete för att få ersättning utan avbrott,
  • vilket datum du senast ska vara tillbaka i Sverige om du inte har fått arbete.

Det är viktigt att du kontaktar Arbetsförmedlingen så snart du är tillbaka i Sverige.

Efter arbete inom EU, EES eller i Schweiz

Det finns en EU-förordning som reglerar hur de sociala trygghetssystemen och arbetslöshetsförsäkringen ska samordnas när du arbetar inom EU, EES eller i Schweiz. Förordningen ger dig skydd när du bor och arbetar i olika medlemsländer.

För att ha rätt till svensk a-kassa måste du fortfarande uppfylla villkoren enligt den svenska lagstiftningen, och det är olika regler som gäller beroende på hur din situation har sett ut.

Överenskommelse mellan de nordiska länderna

För dig som har arbetat i ett annat nordiskt land gäller en särskild överenskommelse, den nordiska konventionen. Den innebär att du kan bli medlem i en svensk a-kassa utan att behöva arbeta i Sverige om du kommer tillbaka till Sverige inom 5 år. För att det ska gälla måste du ha arbetat i Sverige eller haft ett medlemskap i en svensk a-kassa innan du började arbeta i ett annat nordiskt land.

Vill du återigen bli medlem i en svensk a-kassa måste du ansöka om medlemskap inom åtta veckor från det att du lämnade det andra nordiska landets försäkring. Om du är arbetslös när du återkommer till Sverige måste du också anmäla dig på Arbetsförmedlingen och ansöka om ersättning inom åtta veckor.

Ansök om medlemskap i a-kassan så snart arbetet upphör

Om du har varit försäkrad i det land där du har arbetat kan det motsvara medlemstid i en svensk a-kassa. Då kan du ha möjlighet att tillgodoräkna dig arbetet och försäkringstiden när du är tillbaka i Sverige.

För att kunna tillgodoräkna dig arbetet och försäkringstiden behöver du bli medlem i en svensk a-kassa. När du har blivit medlem i a-kassan omfattas du av den svenska arbetslöshetsförsäkringen.

Vad gäller för att bli medlem efter arbete utomlands?

  • Om du har bott och arbetat utomlands behöver du arbeta i Sverige för att kunna bli medlem i a-kassan.
  • Om du har bott i Sverige och arbetat i ett annat EU- eller EES-land är du en så kallad gränsarbetare. Då behöver du inte arbeta i Sverige för att kunna bli medlem i a-kassan. 

Anmäl dig på Arbetsförmedlingen och ansök om medlemskap i a-kassan så fort din anställning upphör så utreder vi vad som gäller för dig. 

Så här funkar försäkringen för dig som är gränsarbetare

Om du arbetar i ett annat medlemsland men bor i Sverige och åker hem till Sverige varje dag eller minst en gång i veckan, är du en så kallad gränsarbetare. Du ska vara försäkrad i det land där du arbetar och ansöka om ersättning där om du blir delvis eller periodvis arbetslös. 

Skulle du bli du helt arbetslös ska du istället söka ersättning i Sverige. Då är det viktigt att du anmäler dig på Arbetsförmedlingen och ansöker om medlemskap i en a-kassa direkt när ditt arbete upphör, för att få ett sammanhängande medlemskap. 

Som helt arbetslös gränsarbetare kan du söka medlemskap i en svensk a-kassa utan att först behöva arbeta här hemma. Det är ditt arbete utomlands som avgör vilken a-kassa du ska tillhöra. Kontrollera a-kassans verksamhetsområde innan du ansöker om medlemskap, så att du söker medlemskap i en a-kassa där du kan vara med.

Sällanhemvändare - nästan som gränsarbetare

Om du bor i Sverige och arbetar i ett annat medlemsland, men återvänder till Sverige mer sällan än en gång per vecka, kan du räknas som så kallad sällanhemvändare eller oäkta gränsarbetare. 

Du som är sällanhemvändare ska vara försäkrad i det land där du arbetar och ansöka om ersättning där om du blir delvis eller periodvis arbetslös. Men du kan, i motsats till gränsarbetaren, välja att stanna kvar i arbetslandet och söka jobb och arbetslöshetsersättning där även vid hel arbetslöshet.

Om du blir helt arbetslös och vill söka ersättning i Sverige, är det viktigt att du anmäler dig på Arbetsförmedlingen direkt när ditt arbete upphör. Du behöver också ansöka om medlemskap i en a-kassa för att få ett sammanhängande medlemskap.

Som helt arbetslös sällanhemvändare kan du söka medlemskap i en svensk a-kassa utan att först behöva arbeta här hemma. Det är ditt arbete utomlands som avgör vilken a-kassa du ska tillhöra. Kontrollera a-kassans verksamhetsområde innan du ansöker om medlemskap, så att du söker medlemskap i en a-kassa där du kan vara med. 

I samband med din ansökan om medlemskap avgör vi om du är en sällanhemvändare genom att utreda vilket land som är din bosättningsstat. 

Bosättningsstat

När vi avgör om du är en sällanhemvändare följer vi de principer och grunder för bedömning av bosättningsstat som framgår av EU-förordningen och den rättspraxis som finns.

Bedömningen blir oftast en så kallad vågskålsbedömning, där vi tar hänsyn till flera olika faktorer, som till exempel anställningsform, familjesituation och bostadsförhållanden.

Fyll i blanketten Underlag för fastställande av bosättningsstat och skicka den till oss. 

Så här intygar du ditt arbete

Om du vill söka ersättning i Sverige efter arbete inom EU, EES eller i Schweiz, behöver du skicka in underlag som styrker ditt arbete, din inkomst och att du har varit försäkrad. Det gör du med ett särskilt intyg som heter PD U1.

Intyget utfärdas av behörig myndighet i respektive land. Se till att spara alla handlingar du får när du arbetar, till exempel lönespecifikationer. De underlättar när du ska begära intyg. 

Du kan begära PD U1 själv, eller be oss hjälpa dig. Då behöver du fylla i blanketten Uppgifter om utlandsarbete och skicka den till oss

Intyga arbete i Norge

Om du har arbetat i Norge ansöker du själv om intyg hos NAV. Se till att bifoga alla handlingar som NAV efterfrågar för att kunna utfärda intyget.

Intyga arbete i Danmark

Om du har arbetat i Danmark kan du själv begära intyg genom att skicka blankett EØS 4 till den a-kassa i Danmark där du senast var medlem. Om du inte har varit medlem i en dansk a-kassa skickar du blanketten till Star.

Du kan också skicka blanketten till oss, så begär vi in intyg åt dig, men då tar det lite längre tid. Om du vill att vi begär dina intyg behöver vi veta vilken dansk a-kassa du har varit medlem i och ditt CPR-nummer.

Du hämtar EØS 4 på Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR).

Arbeta i Finland

I Finland finns det a-kassor precis som i Sverige. Du måste själv ansöka om medlemskap. Tyj är samorganisationen för de finska a-kassorna.

Ring oss om du funderar på att arbeta utomlands

Du kan prata med en EU-handläggare mellan klockan 9.00 och 11.00 varje vardag.

0770-77 77 88

  • Uppdaterad: 16 december 2018