Semester

Semester från arbete

I kolumnen Semester fyller du i om du har haft semester från ett arbete.

Ledig från arbetssökande

Om du inte har något arbete ska du kryssa i förhindrad på kassakortet för de dagar du vill vara ledig från arbetssökande.

Deltidsanställning och semester

Vid deltidsanställning är semester alltid hel dag eller hel vecka. För den som har deltidsarbete förlagt så att vissa dagar i veckan är tjänstgöringsfria räknas, vid en längre semesterledighet, även tjänstgöringsfria dagar som semesterdagar. Den som normalt får ersättning någon eller några dagar per vecka vid sidan om ett deltidsarbete, har alltså inte rätt till ersättning för veckor när hela veckoarbetstiden tas ut i semester.

Semesterlagen

Enligt semesterlagen beräknas semesterledighet i hela dagar. I överensstämmelse med detta anses semester även inom arbetslöshetsförsäkringen avse hel dag och vid längre ledighet omfatta hela veckor. Semesterlagen är till för att garantera arbetstagaren en behövlig längre ledighet från arbetet för vila och rekreation.

Exempel

När du är anställd på 50 % och normalt arbetar 8 timmar måndag till och med tisdag varannan vecka och 8 timmar onsdag till och med fredag varannan vecka ska du alltid kryssa i din sysselsättningsgrad vecka för vecka. Om du tar semester vecka 27-30 ska du fylla i semester alla dagar under dessa 4 veckor oavsett hur arbetet är förlagt under veckorna.

När du är anställd på 50 % och tar en dags semester ska du endast kryssa i semester den aktuella dagen och 50 % sysselsättningsgrad för hela veckan.

När du är timanställd vid behov fyller du i förhinder de dagar som du vill vara ledig.

När du är anställd på 50 % och kryssar semester torsdag vecka 26 och sedan semester hela vecka 27-29, ska även fredagen i vecka 26 kryssas som semester om du inte har arbetat den dagen.

Fler vanliga frågor
Hjälpte den här sidan dig?Den här sidan hjälpte mig inte Lämna synpunkt