Du är här: Hem / Pågående ersättning / Så här fyller du i kassakort Lyssna

Så här fyller du i kassakort

Skicka in kassakortet i tid

Kom ihåg att skicka in kassakort, även under tid du väntar på att få ett beslut. Om ditt kassakort inte kommer in inom nio månader från den sista dagen i den tidsperiod som din ansökan avser är rätten till ersättning för den tidsperioden förlorad, om det inte finns synnerliga skäl.

Under veckor med helgdagar måste dina kassakort komma in innan helgdagarna infaller. Läs mer under utbetalning.

Så här fyller du i kassakortet vid olika situationer

Om du har läst i listan nedanför och ändå behöver hjälp att fylla i ditt kassakort kan du ringa oss på 0770- 77 77 88.

 • Aktivitetsstöd

  När du har aktivitetsstöd får du inte någon ersättning från oss och därför behöver du inte skicka några kassakort under sådan tid.

  Om programmet med aktivitetsstöd börjar eller slutar mitt i en vecka fyller du i Förhinder på kassakortet för de dagar då du får aktivitetsstöd.

  Dagar med aktivitetsstöd dras av från din ersättningsperiod. Det kan du läsa mer om här.

   

  Svaret uppdaterat 26 oktober 2016
  Hjälpte den här frågan dig? Den här frågan hjälpte mig inte
 • Arbetslös

  Dagar då du varit helt arbetslös markerar du i kolumnen Arbetslös

  Det gäller även lördag och söndag.

  Kassakort på Mina sidor

  Om du använder Mina sidor kan du klicka på ikonen (markerad med rött i bilden) för att fylla i hela veckan som arbetslös. Kom ihåg att du alltid måste fylla i vad du har gjort hela veckan, även lördag och söndag.

  Exempel om du är helt arbetslös


  Svaret uppdaterat 6 juli 2012
  Hjälpte den här frågan dig? Den här frågan hjälpte mig inte
 • Arbetslös del av vecka och söker arbetslöshetsersättning för att dagen efter bli inskriven på Arbetsförmedlingen med aktivitetsstöd

  Om du är arbetslös del av vecka och söker arbetslöshetsersättning för att dagen efter bli inskriven på Arbetsförmedlingen med aktivitetsstöd ska du fylla i arbetslös på ditt kassakort till och med dagen före du ska få aktivitetsstöd. Från och med dagen du får aktivitetsstöd ska du fylla i spalten förhindrad.

  Svaret uppdaterat 28 maj 2012
  Hjälpte den här frågan dig? Den här frågan hjälpte mig inte
 • Börjat eller avslutat anställning

  Börjat eller avslutat en anställning

  Intyg om du börjat anställning

  Om du börjat en anställning ska du kryssa i det på ditt kassakort och skicka in en kopia på ditt anställningsavtal/anställningsbevis.

  Intyg om du avslutat anställning

  Om du avslutat en anställning ska du kryssa i det på ditt kassakort och skicka in ett arbetsgivarintyg.

  Fylla i kassakort

  Heltidsanställning

  Om du har börjat en heltidsanställning ska du som vanligt fylla i arbetslös de dagar du inte arbetar och arbete de dagar du arbetat. Börjar du en anställning en fredag behöver du fylla i arbetslös lördag och söndag.

  Arbete som ska fyllas i på lördag och söndag

  Om du har arbetat mertid eller övertid ska du fylla i de timmarna på kassakortet. Annat arbete som du har ska också fyllas i.

  Arbete som inte ska fyllas i lördag och söndag

  Om du är anställd på heltid men är schemalagd att arbeta helger så ska du inte fylla i den tiden på kassakortet.

  Deltidsanställning

  Om du börjar en anställning på deltid så ska du börja fylla i arbete på ditt kassakort.

  Om du är anställd med sysselsättningsgrad ska du ange den per vecka.

  Om du timanställd fyller du i antal timmar per dag som du arbetat.

  Svaret uppdaterat 7 november 2011
  Hjälpte den här frågan dig? Den här frågan hjälpte mig inte
 • Börjat eller avslutat utbildning

  Börjat eller avslutat studier

  Om du har börjat studera ska du kryssa i förhindrad på kassakortet från och med studiernas startdatum.

  Om du har börjat studera på deltid jämsides med arbetslöshetsersättning behöver du få det godkänt av oss först. Då ska du skicka in blanketten Ansökan om att deltidsstudera med bibehållen arbetslöshetsersättning. Om du får det godkänt så behöver du inte kryssa i det på dina kassakort.

  Om du avslutat studier ska du kryssa i att du avslutat studier och skicka in blanketten "Intyg om studier".

  Svaret uppdaterat 24 juli 2012
  Hjälpte den här frågan dig? Den här frågan hjälpte mig inte
 • Förhindrad

  Förhindrad att söka och/eller ta arbete

  I kolumnen Förhindrad fyller du i om du varit förhindrad att söka och/eller ta arbete.

  Ledig från arbetssökande

  Om du inte har något arbete ska du kryssa i förhindrad på kassakortetför de dagar då du vill vara ledig från arbetssökande.

  När du är timanställd vid behov fyller du i förhindrad de dagar som du vill vara ledig.

  Aktivitetsstöd

  Du som får aktivitetsstöd från Försäkringskassan behöver inte skicka in kassakort. Om ditt aktivitetsstöd påbörjas eller avslutas mitt i en vecka ska du fylla i förhindrad de dagar du fått ersättning från Försäkringskassan.

  Exempel:

  När du är arbetslös men  inte står till arbetsmarknadens förfogande under måndag och tisdag kryssar du i förhindrad måndag och tisdag och resterande dagar arbetslös.

  Svaret uppdaterat 6 juli 2012
  Hjälpte den här frågan dig? Den här frågan hjälpte mig inte
 • Har jour och beredskap

  Tid som du får lön för räknas som arbetad tid och därför ska alla betalda jour- och beredskapstimmar fyllas i som arbete på kassakortet. Det gäller även sovande jour.

  Timanställd vid behov

  Om du är timanställd vid behov fyller du i arbetade timmar och jour- eller beredskapstimmar dag för dag på kassakortet.

  Deltidsanställd med sysselsättningsgrad

  Om du har en sysselsättningsgrad, till exempel om du är anställd på 50 procent, fyller du i din sysselsättningsgrad om jouren eller beredskapen är en del av din deltidstjänst.

  Om du har jour eller beredskap som ligger utöver din deltidstjänst fyller du i jouren/beredskapen som arbetade timmar utöver din sysselsättningsgrad.

  Svaret uppdaterat 9 april 2015
  Hjälpte den här frågan dig? Den här frågan hjälpte mig inte
 • Kompensationsledighet

  Om du tar ut kompensationsledighet fyller du i din sysselsättningsgrad som vanligt den veckan. Om du är förhindrad större delen av dagen då du tar ut kompensationsledighet fyller du i Förhinder den dagen. 

  Svaret uppdaterat 14 september 2012
  Hjälpte den här frågan dig? Den här frågan hjälpte mig inte
 • Kulturarbete

  Räkna om gage till arbetade timmar

  Om du får gage när du arbetar ska ditt gage räknas om till timmar. Det gör du på följande sätt:

  Bruttogaget för veckan divideras med 173 kronor. De framräknade timmarna fyller du i på kassakortet. Om du får fram ett brutet tal avrundas det till närmsta hel eller halv timme. Minsta antal timmar för ett framträdande oavsett gage är 8 timmar.

  Exempel
  Ett gage på 2 400 kronor delas på schablonbeloppet 173 kr = 13,9 timmar. 14 timmars arbete ska fyllas i på kassakortet.

  Om det sammanlagda timantalet som du kommer fram till i en vecka blir mer än 40 timmar, ska du föra över de överskjutande timmarna till nästföljande vecka. Varje arbete tas upp, som längst, i 4 veckor, den vecka som du utförde arbetet i samt de tre efterföljande veckorna.

  Läs mer

  Svaret uppdaterat 11 oktober 2017
  Hjälpte den här frågan dig? Den här frågan hjälpte mig inte
 • Lärare vid universitet & högskola

  Du som arbetar som timanställd lärare vid universitet eller högskola

  Du som arbetar som timanställd lärare vid universitet eller högskola ska räkna om dina arbetade lektioner när du fyller i kassakort. Det beror på att lönen per lektion även inkluderar ersättning för förberedelsetid.

  Räkna om dina arbetade lektioner:

  • Arbetar du som lektor ska du multiplicera antalet arbetade lektioner med 4
  • Arbetar du som adjunkt ska du multiplicera antalet arbetade lektioner med 3
  • Arbetar du med annan undervisning än ovanstående ska du multiplicera antalet arbetade lektioner med 1,5
  • Assistenttimmar ska inte räknas om

  Exempel:

  Du är timanställd adjunkt och får betalt för två lektioner och ska därför fylla i sex timmars arbete på kassakorten.

  Du som har fast veckoarbetstid med månadslön

  Om du har alla anställningar med fast veckoarbetstid och månadslön fyller du i den tid du har lön för. Detta gäller också anställningar med ett schema som omfattar längre period än en vecka, samt anställning med arbetet förlagt så att viss tid är tjänstgöringsfri.

  Exempel:

  Har du exempelvis en 50% tjänst ska du fylla i 50% i sysselsättningsgrad även när det är lov.

  Svaret uppdaterat 6 juli 2012
  Hjälpte den här frågan dig? Den här frågan hjälpte mig inte
 • Lärare, cirkelledare & SFI-lärare

  Du som arbetar som lärare ska kryssa i den tid du har lön för på kassakortet

  När du får betalt per lektion

  Om du får betalt per lektion, ska dina arbetade lektioner räknas om till 40-timmarsvecka innan de fylls i på kassakorten. Orsaken till det är att ersättning för förberedelsetid ingår i din lön och därför ska förberedelsetiden också räknas som arbete. 

  Fråga din arbetsgivare vad undervisningsskyldigheten är för din tjänst. Med undervisningsskyldighet menas hur många lektioner per vecka du skulle ha arbetat om du hade haft en heltidstjänst. Gör därefter följande uträkning innan du fyller i dina kassakort:

  Antal arbetade lektioner x 40 / undervisningsskyldigheten.

  Cirkelledares undervisningsskyldighet är i normalfallet 27 lektioner per vecka vid heltidsanställning. SFI-lärares undervisningsskyldighet är i normalfallet 24 lektioner per vecka vid heltidsanställning.

  Exempel: Om du har arbetat 3 lektionstimmar och undervisningsskyldigheten är 27 timmar per vecka räknar du ut antal timmar enligt följande: 3 x 40 / 27 = 4,44 timmar. Du fyller då i 4,5 timmars arbete.

  Om undervisningsmåttet i tjänsten är bestämd till visst antal timmar per år, ska detta tal delas med fyrtio för att du ska få fram tjänstens omfattning per vecka.

  Betalning per hel timme

  Om du får betalt per hel timme ska du fylla i det antal timmar som du har lön för.

  Månadslön

  Om du har månadslön ska du fylla i den tid som du har lön för. Har du exempelvis en tjänst på 50 procent ska du fylla i 50 procents sysselsättningsgrad på kassakortet.

  Svaret uppdaterat 6 juli 2012
  Hjälpte den här frågan dig? Den här frågan hjälpte mig inte
 • Semester

  Semester från arbete

  I kolumnen Semester fyller du i om du har haft semester från ett arbete.

  Ledig från arbetssökande

  Om du inte har något arbete ska du kryssa i förhindrad på kassakortet för de dagar du vill vara ledig från arbetssökande.

  Deltidsanställning och semester

  Vid deltidsanställning är semester alltid hel dag eller hel vecka. För den som har deltidsarbete förlagt så att vissa dagar i veckan är tjänstgöringsfria räknas, vid en längre semesterledighet, även tjänstgöringsfria dagar som semesterdagar. Den som normalt får ersättning någon eller några dagar per vecka vid sidan om ett deltidsarbete, har alltså inte rätt till ersättning för veckor när hela veckoarbetstiden tas ut i semester.

  Semesterlagen

  Enligt semesterlagen beräknas semesterledighet i hela dagar. I överensstämmelse med detta anses semester även inom arbetslöshetsförsäkringen avse hel dag och vid längre ledighet omfatta hela veckor. Semesterlagen är till för att garantera arbetstagaren en behövlig längre ledighet från arbetet för vila och rekreation.

  Exempel

  När du är anställd på 50 % och normalt arbetar 8 timmar måndag till och med tisdag varannan vecka och 8 timmar onsdag till och med fredag varannan vecka ska du alltid kryssa i din sysselsättningsgrad vecka för vecka. Om du tar semester vecka 27-30 ska du fylla i semester alla dagar under dessa 4 veckor oavsett hur arbetet är förlagt under veckorna.

  När du är anställd på 50 % och tar en dags semester ska du endast kryssa i semester den aktuella dagen och 50 % sysselsättningsgrad för hela veckan.

  När du är timanställd vid behov fyller du i förhinder de dagar som du vill vara ledig.

  När du är anställd på 50 % och kryssar semester torsdag vecka 26 och sedan semester hela vecka 27-29, ska även fredagen i vecka 26 kryssas som semester om du inte har arbetat den dagen.

  Svaret uppdaterat 6 juli 2012
  Hjälpte den här frågan dig? Den här frågan hjälpte mig inte
 • Sjuk eller har föräldrapenning

  Fyll i kolumnen Sjuk/Föräldrapenning

  I kolumnen Sjuk/Föräldrapenning fyller du i de dagar du har varit sjuk ( med eller utan sjukpenning/sjuklön), haft föräldrapenning ( även dagar på grundnivå/lägstanivå och tillfällig föräldrapenning), graviditetspenning, närståendepenning eller smittbärarpenning.

  Välj den ruta som avser rätt omfattning. Har du varit sjuk eller föräldraledig i mindre omfattning än heltid betraktas övrig tid som arbetslös. Du behöver då inte markera i rutan arbetslös.

  Föräldrapenningdagar på grundnivå/lägstanivå

  Föräldrapenningdagar på grundnivå/lägstanivå fylls i som föräldrapenning på kassakorten.

  Om du tar ut en hel dags föräldrapenning på grundnivå/lägstanivå, och arbetar samma dag, behöver du kontakta oss så att vi kan se till att rätt ersättning betalas ut. Det är nämligen inte möjligt att fylla i både en hel dag med föräldrapenning och arbete på samma dag på kassakortet.

  Fylla i sjuk/föräldrapenning på Mina sidor

  Om fyller i dina kassakort på Mina sidor och har varit sjuk eller har haft föräldrapenning hela veckan kan du klicka på "pilen" ovanför kolumnen. Då markeras hela veckan med helt sjuk/ hel föräldrapenning.

  Omfattningen 1/8 gäller enbart  föräldrapenning och inte sjukpenning.

  Exempel

  Om du är 1/4 sjukskriven på måndagen och helt sjukskriven tisdag till söndag, fyller du i  ¼ sjuk/föräldrapenning på måndagen och 1/1 sjuk/föräldrapenning för resterande dagar under veckan.

  Svaret uppdaterat 4 april 2017
  Hjälpte den här frågan dig? Den här frågan hjälpte mig inte
 • Studerar heltid

  Om du studerar ska du kryssa i förhindrad

  Fortsätter du att studera på heltid ska du inte skicka in fler kassakort.

  Svaret uppdaterat 6 juli 2012
  Hjälpte den här frågan dig? Den här frågan hjälpte mig inte
 • Sysselsättningsgrad

  Månadslön eller timlön

  När du arbetar deltid med schemalagd arbetstid, oavsett om du har månadslön eller timlön ska du kryssa i din sysselsättningsgrad. Du behöver skicka in anställningsavtal där omfattningen och heltidsmåttet för din anställning framgår.

  Vid tjänstgöringsfri tid

  När du har arbetat helt enligt schemat fyller du endast i din sysselsättningsgrad. Det gäller även när du har en deltidsanställning där viss tid är tjänstgöringsfri.

  Arbetat mer än shemalagd arbetstid

  När du har arbetat mer än din ordinarie sysselsättningsgrad, ska du även markera den extra tiden i rutan för arbetade timmar för respektive dag.

  Ändrad sysselsättningsgrad mitt i en vecka

  Om din sysselsättningsgrad ändras mitt i en vecka ska du kryssa i de rutor som utgör det antal timmar som du har lön för.

  Exempel

  När du är anställd för att arbeta 20 timmar per vecka (50 %) och är arbetslös resten av tiden fyller du i din sysselsättningsgrad i procent på kassakortet. Detta gäller oavsett hur din arbetstid är förlagd. Om arbetstiden exemelvis är förlagd till heltid varannan vecka i din halvtidstjänst, ska du ändå fylla i 50 % sysselsättningsgrad varje vecka på kassakortet. 

  När du arbetar deltid 75 % av heltidstjänst och dessutom tre timmar extra på tisdag ska du kryssa i sysselsättningsgrad 75 % (på papperskassakort i två rutor 70+5=75) och dessutom extratimmarna (på papperskortet 2+1=3) för tisdagen under rubriken arbete.

  Svaret uppdaterat 6 juli 2012
  Hjälpte den här frågan dig? Den här frågan hjälpte mig inte
 • Timanställd/behovsanställd

  När du är behovsanställd så fyller du i hur många timmar och minuter som du har arbetat i kolumnen Arbete. Avrunda minuter till närmaste hel eller halvtimme. Som arbete räknas även tid som du fått lön för men inte arbetat, till exempel tid med helglön, uppsägningslön eller arbetsintroduktion. Särskilda regler gäller för uthyrd personal.

  Svaret uppdaterat 6 juli 2012
  Hjälpte den här frågan dig? Den här frågan hjälpte mig inte
 • Tolk

  Alla timmar som du arbetar som tolk och all tid som du får lön för ska fyllas i på kassakortet. Även restid och spilltid/väntetid som du får lön för ska fyllas i på kortet.

  Om din restidsersättning ingår i lönen för den första timmen som du tolkar, behöver du titta i ditt anställningsavtal för att se hur mycket tid du får restidsersättning för. Det är vanligt att ersättningen för restid gäller 0,5 timmar när ersättningen ingår lönen för första tolktimmen.

  Exempel: Om ditt tolkuppdrag tar en timme och du får ersättning för 0,5 timmars restid, fyller du i 1,5 timmes arbete på kassakortet för den dagen.

  Svaret uppdaterat 17 januari 2017
  Hjälpte den här frågan dig? Den här frågan hjälpte mig inte
 • Ändra redan skickade kassakort

  Ändra via Mina sidor

  Om du använder dig av Mina sidor och skulle behöva ändra ett kassakort bakåt i tiden kan du göra det genom att klicka på skickade kassakort och sedan kryssa i kassakortet på nytt.

  Ändra på papperskassakort

  Om du använda papperskassakort måste du beställa ett nytt från oss om du skulle behöva ändra kassakortet .

  Förklaring till ändring

  Om antalet arbetslösa timmar blir fler på grund av ändringen ska du meddela oss varför du har ändrat kassakortet. Om du använder Mina sidor kan du lämna sådan information genom att skicka ett meddelande där. Om antalet arbetslösa timmar blir färre på grund av ändringen kommer vi att skicka brev om eventuellt återkrav till dig.

  Svaret uppdaterat 7 november 2011
  Hjälpte den här frågan dig? Den här frågan hjälpte mig inte
 • Övertid, mertid eller fyllnadstid

  Om du arbetar övertid, mertid eller fyllnadstid fyller du i de timmarna under rubriken Arbete. Du fyller också i din sysselsättningsgrad den veckan.

  Svaret uppdaterat 6 juli 2012
  Hjälpte den här frågan dig? Den här frågan hjälpte mig inte

Lämna synpunkt om sidan

Din synpunkt kommer att skickas till innehållsansvarige för den aktuella sidan.

Avbryt
Max 1000 tecken
Kontrollord: SCR4
Hjälpte den här sidan dig?Den här sidan hjälpte mig inte Lämna synpunkt