Du är här: Hem / Ordlista Lyssna

Ordlista

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ#

#

 • 60 deltidsveckor

  Om du arbetar och är arbetslös i samma vecka är det en så kallad deltidsvecka. Du kan högst få ersättning under 60 deltidsveckor inom en ersättningsperiod.

Till toppen

A

 • Aktivitetsstöd

  En ersättning som du får från Försäkringskassan när du deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program.

 • Anmälningsskyldighet

  Du är skyldig att meddela oss om uppgifterna som du har lämnat på din ansökan om ersättning ändras.

 • Arbetsgivarintyg

  En särskild blankett utformad för a-kassan som du skickar in när du söker arbetslöshetsersättning. På arbetsgivarintyg.nu kan arbetsgivaren fylla i och skicka intyget till dig elektroniskt.

 • Arbetslös

  Om du är arbetslös och söker ersättning från a-kassan behöver du anmäla dig som arbetssökande på Arbetsförmedlingen och skicka in en ansökan om ersättning till a-kassan.

 • Arbetsmöjlighet

  Det antal timmar du angett till Arbetsförmedlingen att du vill och kan arbeta.

 • Arbetsvillkor

  Det antal timmar med arbete som du ska ha utfört före arbetslösheten för att ha rätt till ersättning från a-kassan.

 • Avgångsvederlag

  En ersättning som betalas ut på grund av att anställningen upphör.

Till toppen

B

 • Bisyssla

  Ett extraarbete som anställd eller i egen verksamhet som du har haft jämsides med ett heltidsarbete i minst 12 månader före arbetslösheten.

Till toppen

D

 • Dagsförtjänst

  Din genomsnittliga inkomst per dag under ramtiden. Ramtiden är i normalfallet de 12 månaderna före arbetslösheten.

Till toppen

E

Till toppen

F

 • Frånkännande

  En sanktion som a-kassans styrelse beslutar om för medlemmar som, medvetet eller av grov vårdslöshet, lämnat felaktig uppgift till oss eller låtit bli att anmäla uppgift som har haft betydelse för rätten till arbetslöshetsersättning. Om det inte finns särskilda skäl ska styrelsen besluta om uteslutning istället för frånkännande. Frånkännande innebär att man går miste om 45-195 ersättningsdagar. Dessutom krävs det att man förvärvsarbetar under minst 80 dagar innan man kan få arbetslöshetsersättning igen.

Till toppen

G

 • Genomsnittlig arbetstid

  Din genomsnittliga arbetstid är det antal timmar du har arbetat i genomsnitt per vecka under ramtiden. Ramtiden är i normalfallet de 12 månaderna före arbetslösheten.

 • Genomströmningstid

  Antalet veckor det tar från den första veckan du redovisar arbetslöshet på ditt kassakort till den vecka då ersättningen betalas ut.

 • Grundbelopp

  En ersättning enligt grundförsäkringen som du kan få om du har varit medlem kortare tid än 12 månader men uppfyller arbetsvillkoret. Du kan då få högst 365 kr per dag.

 • Grundförsäkring

  Om du har varit medlem kortare tid än 12 månader men uppfyller arbetsvillkoret kan du få ersättning enligt grundförsäkringen.

 • Grundvillkor

  Villkor du behöver uppfylla för att få ersättning under din arbetslösa tid.

Till toppen

H

 • Handlingar

  Dina handlingar finns sparade hos oss och du kan alltid få bestyrkta kopior på originalen

 • Handläggningstid

  Tid till det att vi har fått de handlingar som behövs för att vi ska kunna fatta ett beslut om arbetslöshetsersättning.

 • Hindertid

  Tid då du antingen arbetar eller har ett annat hinder som gör att du inte kan få ersättning från a-kassan för samma tid.

Till toppen

I

 • Inkomstbortfallsförsäkring

  Om du har varit medlem i en a-kassa i 12 månader, och uppfyllt ett arbetsvillkor inom medlemstiden, kan du få ersättning enligt inkomstbortfallsförsäkringen.

 • Inkomstförsäkring

  En försäkring du kan ha genom förbundet Unionen.

 • Inträdesvillkor

  För att få inträde i Unionens arbetslöshetskassa måste du förvärvsarbeta eller ha förvärvsarbetat inom vårt verksamhetsområde när du senast arbetade.

Till toppen

K

 • Karensdagar

  Alla som får en ny ersättningsperiod måste vara arbetslös i 7 dagar. Och under de 7 dagarna får ingen ersättning betalas ut. Detta kallas för karensvillkor.

  Karensdagar är dagar som du annars skulle ha fått ersättning för.

Till toppen

M

 • Medlemsavgift

  Medlemsavgiften faktureras per månad och ska vara betalad senast den sista i varje månad.

 • Medlemsvillkor

  Innebär att du ska ha varit medlem i a-kassan i minst 12 sammanhängande månader.

 • Mina Sidor

  En e-tjänst där du hanterar din ansökan om ersättning från oss.

 • Mitt medlemskap

  En e-tjänst där du ser alla uppgifter om ditt medlemskap och dina fakturor.

Till toppen

O

 • Omprövning

  Om du är missnöjd med arbetslöshetskassans beslut kan du begära omprövning.

 • Omräkningstabell

  Tabell som räknar fram hur många ersättningsdagar du får per vecka, beroende på vilken genomsnittlig arbetstid du har och hur många timmar du är arbetslös.

Till toppen

R

 • Ramtid

  Ramtiden är i normalfallet de 12 månaderna före arbetslösheten. Ramtiden används för att pröva om arbetsvillkoret är uppfyllt. Den genomsnittliga arbetstiden och dagsförtjänsten beräknas på ramtiden.

Till toppen

S

 • Semester

  Om du har ett deltidsarbete och är arbetslös resten av tiden har du inte rätt till ersättning för dagar då du tar semester. Om du har en längre semesterledighet räknas även tjänstgöringsfria dagar som semester.

Till toppen

T

 • Tidrapport

  Det är med tidrapporten du ansöker om ersättning för en specifik vecka. Du fyller i din första tidrapport veckan efter att du har anmält dig som arbetslös. Du skickar enklast och snabbast dina tidrapporter i Mina Sidor.

Till toppen

U

 • U1, U002 eller U017

  Intyg som styrker tid som du arbetat och varit försäkrad i ett annat EU/EES-land.

 • Uppdragstagare

  Om du tar uppdrag utan att vara anställd ska vi bedöma om du är självständig eller osjälvständig i förhållande till din/dina uppdragsgivare.

 • Utbetalning

  Unionens arbetslöshetskassa har veckoutbetalning. Det innebär att du som är arbetssökande och ersättningsberättigad får utbetalning varje vecka om du skickar in en tidrapport i taget.

 • Uteslutning

  En sanktion som a-kassans styrelse beslutar om för medlemmar som, medvetet eller av grov vårdslöshet, lämnat felaktig uppgift till oss eller låter bli att anmäla uppgift som har haft betydelse för rätten till medlemskap eller ersättning. Om det finns särskilda skäl ska styrelsen besluta om frånkännande istället. Uteslutning innebär att man utesluts ur a-kassan och att man tidigast kan få arbetslöshetsersättning efter ett år.

 • Utlandsarbete

  Om du har arbetat i ett annat EU/EES-land gäller särskilda regler, kontakta oss gärna om du har arbetat utanför EU/EES-området.

 • Utträde

  Om du vill avsluta ditt medlemskap i Unionens arbetslöshetskassa behöver begära utträde.

Till toppen

V

Till toppen

Ö

 • Överhoppningsbar tid

  Överhoppningsbar tid innebär att ramtiden, den tid som arbetsvillkoret ska vara uppfyllt under, förlängs.

 • Överklaga

  Om du inte är nöjd med ett omprövningsbeslut som du fått från oss kan du överklaga det till Förvaltningsrätten.

Till toppen
Hjälpte den här sidan dig?Den här sidan hjälpte mig inte Lämna synpunkt