Den här sidan använder Javascript för vissa funktioner. Om du vill att alla funktioner ska fungera korrekt behöver du tillåta javascript.

Publicerad: 24 maj 2021

Vi sänker avgiften!

Förra året var vi tvungna att höja medlemsavgiften. Nu har våra förutsättningar förändrats. Därför kan vi sänka vår avgift till 140 kronor från och med juli månad. Det innebär en sänkning med 30 kronor.

Förra årets regeländringar och situationen på arbetsmarknaden gjorde att många sökte ersättning från oss. För att kunna hantera den ökade mängden ärenden behövde vi anställa fler. Regeländringarna innebar även en högre ersättning, som i sin tur innebar en högre kostnad för oss i form av finansieringsavgift till staten. För att kunna utföra vårt uppdrag på bästa sätt var vi tvungna att höja avgiften.

Tack vare höjningen har vi under året kunnat stärka vårt kapital och utveckla organisationen för att möta nuvarande och kommande utmaningar i verksamheten. Våra satsningar har gett resultat och vi kan nu sänka vår medlemsavgift till 140 kronor från och med den 1 juli.

Alla våra medlemmar kommer att få ett informationsbrev om avgiftssänkningen under denna vecka och nästa, samt tillsammans med fakturan i juni och juli.