Den här sidan använder Javascript för vissa funktioner. Om du vill att alla funktioner ska fungera korrekt behöver du tillåta javascript.

TILLFÄLLIGA REGLER: Riksdagen har beslutat att tillfälligt lätta upp villkoren och höja a-kassetaket. Läs mer

Publicerad: 8 juni 2020

Ny medlemsavgift från 1 juli 2020

Den 1 juli höjer vi medlemsavgiften till 170 kronor per månad. Höjningen är en direkt följd av de höjda ersättningsbeloppen som innebär en stor kostnad för oss som a-kassa.

Under våren beslutade regeringen om mer generösa a-kasseregler och höjd ersättning för att stärka den ekonomiska tryggheten under corona. Vi tycker att det är bra eftersom fler kommer att ha rätt till ersättning från a-kassan och fler kommer att få 80 procent av sin tidigare inkomst. Det gör a-kassan till en bättre och tryggare omställningsförsäkring.

Den 13 april höjdes maxbeloppet för grundersättningen från 365 till 510 kronor per dag. Samtidigt höjdes maxbeloppet för de 100 första dagarna för den inkomstbaserade ersättningen från 910 till 1 200 kronor och den 29 juni höjs maxbeloppet för resterande dagar i ersättningsperioden från 760 till 1 000 kronor per dag.

På kort tid har många valt att gå med i a-kassan och vi har ökat från 650 000 medlemmar till 715 000. Många av våra medlemmar har förlorat sitt arbete på grund av corona. För att vi ska kunna hantera den ökade mängden ärenden behöver vi som jobbar på a-kassan bli fler.

Den största delen av medlemsavgiften, 75 procent, går till finansieringsavgiften som är den del av avgiften som bekostar ersättningen från a-kassan. Resten av avgiften går till våra egna kostnader såsom personal- och it-kostnader.

Eftersom vi i och med de nya reglerna betalar ut mer i ersättning och därför mer i finansieringsavgift samtidigt som vi har fått högre egna kostnader behöver vi höja avgiften.

Vi är inte en vinstdrivande organisation och ändrar aldrig avgiften för att tjäna mer pengar. Det betyder att vi kommer att sänka avgiften om förutsättningarna ändras och våra kostnader blir lägre.

Så mycket av medlemsavgiften går till staten

Hur stor finansieringsavgift vi ska betala till staten beror på hur många medlemmar vi har och hur hög den genomsnittliga ersättningen per dag är för våra arbetslösa medlemmar.

Vilken finansieringsavgift en a-kassa ska betala räknas fram enligt formeln:

Totalt antal medlemmar × genomsnittlig ersättning per dag × 1,31.

Före de tillfälliga regeländringarna var den genomsnittliga ersättningen per dag bland våra arbetslösa medlemmar 771 kronor, idag är den 863 kronor per dag. Genomsnittet omfattar både den inkomstbaserade ersättningen och grundersättningen.

Det är fortfarande viktigt och värdefullt att vara med!

Försäkringen är fortfarande väl värd sitt pris och vi hoppas att du fortsätter att försäkra din inkomst genom att vara kvar som medlem hos oss. Vi skickar ut mer information om avgiftshöjningen till dig som är medlem i slutet av juni, när vi skickar fakturan och drar avgiften. Den nya avgiften ska betalas i juli.