Den här sidan använder Javascript för vissa funktioner. Om du vill att alla funktioner ska fungera korrekt behöver du tillåta javascript.

Publicerad: 1 januari 2019

Timlönebeloppet för konstnärligt arbete höjs

Från och med den 1 januari 2019 är schablonbeloppet för tillfälligt konstnärligt arbete 180 kronor.

Det är inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) som fastställer det schabloniserade timlönebeloppet för konstnärligt arbete.

IAF har beslutat att schablonbeloppet höjs till 180 kronor från och med den 1 januari 2019.

Till och med den 31 december 2018 var beloppet 176 kronor.