Den här sidan använder Javascript för vissa funktioner. Om du vill att alla funktioner ska fungera korrekt behöver du tillåta javascript.

Publicerad: 27 januari 2021

Timlönebeloppet för konstnärligt arbete höjs

Från och med den 1 februari 2021 är schablonbeloppet för tillfälligt konstnärligt arbete 185 kronor.

Det är inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) som fastställer det schabloniserade timlönebeloppet för konstnärligt arbete.

IAF har beslutat att schablonbeloppet höjs till 185 kronor från och med den 1 februari 2021.

Fram till dess, det vill säga till och med den 31 januari 2021 är beloppet 180 kronor.