Publicerad: 31 maj 2021

Riksdagen förlänger den höjda ersättningen och lättnaden i arbetsvillkoret

Regeländringarna om ersättningen och arbetsvillkoret förlängs och kommer att gälla till och med december 2022. De tillfälliga ändringarna om karens och medlemsmånader upphör den 4 januari 2021 enligt tidigare beslut.

De fortsatta tillfälliga reglerna innebär att du uppfyller ett arbetsvillkor om du har arbetat minst:

  • 60 timmar per månad under minst 6 månader, eller
  • 420 timmar under 6 månader i följd med minst 40 timmar under var och en av månaderna.

Den högre ersättningen innebär att du som har inkomstbaserad ersättning kan få som mest 1 200 kronor per dag under de första 100 dagarna och 1 000 kronor per dag resten av perioden. Du som har grundersättning kan som mest få 510 kronor per dag.

Från och med den 4 januari 2021 måste du åter göra 6 karensdagar innan du kan få ersättning. Från och med januari räknas åter varje medlemsmånad som en månad.

De lättnader som gällde för företagare under 2020 förlängs till och med december 2021.

Ytterligare lättnader för dig som har ett vilande företag

Från och med den 1 juni gäller en ny bestämmelse som innebär att du som arbetslös företagare kan marknadsföra din verksamhet utan att förlora din rätt till ersättning om syftet med marknadsföringen är att senare kunna återuppta verksamheten. Bestämmelsen upphör att gälla den 31 december 2021.