Publicerad: 28 november 2023

Från årsskiftet gäller nya regler för företagare

Från och med januari 2024 gäller nya regler för att ha rätt till ersättning när företaget är vilande.

De nya reglerna innebär att om du har fått ett beslut om vilande företag från oss och du väljer att återuppta verksamheten den 1 januari 2024 eller senare, behöver du vara verksam i företaget i minst tre år för att du ska kunna lägga verksamheten vilande igen. Har det gått kortare tid behöver verksamheten upphöra helt för att du ska betraktas som arbetslös i försäkringens mening.

Om du har återupptagit din verksamhet någon gång under perioden 2020 till 2023 har du dock möjlighet att lägga verksamheten vilande på nytt om du åter blir arbetslös den 1 januari 2024 eller senare. Det gäller även om du inte har varit verksam i minst tre år. Om du därefter återupptar din verksamhet igen måste det ha gått minst tre år innan du åter igen kan få arbetslöshetsersättning med verksamheten vilande.

Möjligheten att marknadsföra verksamheten upphör

Från årsskiftet är det inte längre möjligt att marknadsföra verksamheten under tid med ersättning från oss. Möjligheten att marknadsföra verksamheten upphör då även för dig som är arbetslös företagare och har pågående ersättning idag.