Publicerad: 22 september 2020

Tillfälliga regler i a-kassan

Riksdagen har beslutat om att lätta upp villkoren och höja a-kassetaket för att dämpa coronakrisens negativa effekter på den svenska ekonomin. Reglerna gäller från och med den 13 april 2020.

Det här är de tillfälliga reglerna:

 1. En medlemsmånad räknas som fyra
  Månaderna mars till och med december 2020 räknas som fyra medlemsmånader vardera. Det betyder att du redan efter tre månaders medlemskap hos oss kan ha rätt till inkomstbaserad ersättning. I normala fall måste det ha gått tolv månader för att man ska ha rätt till det. Månader före mars och efter december 2020 räknas som vanligt.
 2. Kravet på arbetad tid lättas upp
  I normala fall måste du arbeta ungefär halvtid i ett halvår för att ha rätt till ersättning från oss. Nu räcker det om du har arbetat

  a) minst 60 timmar per kalendermånad under sex av de senaste tolv månaderna

  b) eller minst 40 timmar per kalendermånad och 420 timmar totalt under en sammanhängande period av sex månader under de senaste tolv månaderna.

 3. Ersättningstaket blir högre
  Taket för ersättningen blir tillfälligt högre för ersättning som avser tiden 13 april 2020 till och med 3 januari 2021.

  a) För dig som har inkomstbaserad ersättning ersätter a-kassan fortfarande som mest 80 procent av tidigare genomsnittlig inkomst men nu med högst 1 200 kronor per dag de första hundra dagarna. Från dag 101 kan du som mest få 760 kronor per dag.

  b) Om du uppfyller villkoren för grundersättning och har arbetat heltid kan du som mest få 510 kronor per dag.

  Ersättningens storlek beror bland annat på hur mycket du har jobbat, vad du har tjänat och hur länge du har varit medlem i a-kassan.

  Ny ändring från och med den 29 juni
  För ersättning som avser tiden 29 juni 2020 till 3 januari 2021 kan du som har inkomstbaserad ersättning som högst få 1000 kronor per dag från och med dag 101 av ersättningsperioden.
 4. Karensdagarna slopas
  Mellan den 30 mars 2020 och den 3 januari 2021 kan du få ersättning från oss redan från den första arbetslösa dagen. I normala fall har du sex karensdagar utan ersättning innan du påbörjar en ny ersättningsperiod. Om vi har dragit karens för ersättningsdagar efter den 30 mars kommer vi att justera det retroaktivt så snart som möjligt.
 5. Lättare för företagare att få ersättning
  Riksdagen har beslutat om ett par tillfälliga regler för företagare under 2020.

  a) Du som får ett beslut fattat efter den 13 april 2020 kan ha verksamheten vilande under 2020 utan att det påverkar din rätt till ersättning från a-kassan i framtiden. Enligt de vanliga reglerna måste det ha gått minst fem år sedan du återupptog verksamheten innan du kan få ersättning från a-kassan på nytt under tid som verksamheten är vilande. Däremot kan du alltid söka ersättning från oss om du lägger ner verksamheten definitivt.

  b) Under perioden 1 juli 2020 till och med den 1 januari 2021 kan du med egen verksamhet vidta vissa begränsade åtgärder i din vilande näringsverksamhet och ändå betraktas som arbetslös i försäkringens mening.

  Du kan uppdatera din webbplats eller sociala medier för att informera om att du för tillfället inte bedriver någon verksamhet i företaget. Du kan också lägga upp information om när verksamheten kan komma att starta upp igen.

  Under den här perioden kan du också ha begränsad kontakt med tidigare kunder och leverenatörer. Men bara för att informera om verksamhetens status. Det är inte tillåtet för dig som företagare eller självständig uppdragstagare att kontakta nya kunder och leverantörer eller marknadsföra verksamheten under tiden du får ersättning från a-kassan.

Reglerna är tillfälliga

De här villkoren och ersättningsnivåerna gäller under en begränsad tid. Alla ärenden som vi handlägger efter att de slutat gälla omfattas av de vanliga reglerna. Logga in på Mina sidor för att ta reda på vad som gäller för dig.

Regeringen föreslår förlängning av tillfälliga regler

I höstbudgeten föreslår regeringen att de tillfälliga lättnaderna för arbetsvillkoret och de höjda ersättningsnivåerna för a-kassan ska fortsätta gälla till den 1 januari 2023. I övrigt föreslår regeringen inga förändringar i a-kassan.

Det innebär att kravet på tolv månaders medlemskap för inkomstbaserad ersättning återinförs och att varje ersättningsperiod inleds med sex karensdagar från och med 2021.

Frågor och svar om a-kassa och corona

Läs också våra frågor och svar om a-kassa och corona.

Vanliga frågor och svar