Publicerad: 27 mars 2020

Frågor och svar om korttidsarbete

Regeringen har med anledning av coronavirusets påverkan på samhället föreslagit att staten tar en större del av lönekostnaden för arbetstidsminskningen, så kallat kortidsarbete.

Förslaget är att de nya bestämmelserna om korttidsarbete ska träda i kraft den 7 april 2020 men att de ska tillämpas från den 16 mars. Arbetsgivare ska kunna söka stöd för sex månader med möjlighet till förlängning i ytterligare tre månader.

Frågor och svar om korttidsarbete
Vad är korttidsarbete?
Korttidsarbete är en möjlighet för företag att tillfälligt minska arbetstiden för sina anställda istället för att säga upp dem.

Under tid med korttidsarbete kan arbetstiden minskas med 20, 40 eller 60 procent medan den anställde får behålla en större del av lönen. Lönekostnaden för arbetstidsminskningen delas mellan arbetsgivaren och staten. Arbetsgivarens lönekostnader kan minska med hälften samtidigt som arbetstagaren får behålla 90 procent av lönen.
Kan min arbetsgivare använda korttidsarbete?
Alla arbetsgivare, med undantag för vissa offentliga aktörer, kan få stöd vid korttidsarbete om kraven för stödet är uppfyllda. Det är dock flera villkor som ska vara uppfyllda. Det ska finnas stöd för korttidsarbete i centrala och lokala kollektivavtal och förhandling måste ske med facket. Har man inte ett centralt kollektivavtal ska 70 procent av medarbetarna godkänna och delta i korttidsarbete.
Kan alla anställda omfattas av korttidsarbete?
Huvudregeln är att alla arbetstagare på arbetsplatsen ska omfattas, men stödet omfattar inte nyanställda med mindre än tre månaders anställningstid och inte heller familjemedlemmar till enskilda näringsidkare som arbetar i verksamheten.
Har jag rätt till a-kassa för den tid som omfattas av korttidsarbete?
Nej, du har rätt till lön under tid med korttidsarbete även om lönen blir något lägre. Det beror på att du fortfarande är anställd även om du har fått en minskad arbetstid och minskad lön. Den som är deltidsanställd kan ha rätt till a-kassa för den del som inte omfattas av korttidsarbete.
Kan tid med korttidsarbete räknas med i ett arbetsvillkor?
Huvudregeln är att tid med korttidsarbete inte räknas med i ett arbetsvillkor, istället hoppar vi över den tiden och tittar på vad du har gjort före korttidsarbetet.

Men tid med korttidsarbete kan räknas med om den behövs för att du ska uppfylla ett arbetsvillkor eller om din ersättning skulle bli högre om vi räknade med den.

När vi räknar med tid med korttidsarbete i arbetsvillkoret kan vi dock bara räkna med den faktiska arbetstiden efter arbetstidsminskningen och den faktiska lönen efter löneminskningen. När vi beslutar om din ersättning räknar vi alltid på det sätt som är mest förmånligt för dig.

Läs mer om arbetsvillkor >
Hur ska min arbetsgivare fylla i arbetsgivarintyget om jag har haft korttidsarbete?
Din arbetsgivare behöver fylla i flera intyg när din anställning har upphört. Vi behöver alltid ett arbetsgivarintyg för din ordinarie arbetstid men också ett enskilt intyg för tiden du har omfattats av korttidsarbete. Om du dessutom har haft perioder med olika omfattning under tiden med korttidsarbete behöver vi få in ett intyg för varje period.

Läs mer om korttidsarbete

Tillväxtverket lämnar löpande information om införandet av korttidsarbete på sin webbplats.

Tillväxtverket​​

Läs mer om korttidsarbete

Fackförbundet Unionen har en sida med frågor och svar om korttidsarbete.

Unionen