Publicerad: 13 maj 2024

Föreningsstämma 2024

Vi kallar våra valda ombud till årets ordinarie föreningsstämma.

Tid: Torsdagen den 30 maj 2024, klockan 10.00 – 16.00.  Registrering från klockan 9.00.

Plats: Nordic Light Hotel, Vasagatan 7, nära Centralstationen i Stockholm.

Vid stämman kommer följande att behandlas:

  • Fastställelse av årsredovisning 2023 innehållande resultat- och balansräkning.
  • Ansvarsfrihet för styrelsen.
  • Val av styrelseledamöter och revisorer.
  • Övriga frågor, som läggs fram av styrelsen eller som väckts av revisorerna eller av en medlem, eller som framgår av vår dagordning.

Är du som ombud förhindrad att delta vid stämman, vänligen kontakta stamman(snabel-a)unionensakassa.se.