Den här sidan använder Javascript för vissa funktioner. Om du vill att alla funktioner ska fungera korrekt behöver du tillåta javascript.

Publicerad: 12 maj 2023

Föreningsstämma 2023

Vi kallar våra valda ombud till årets ordinarie föreningsstämma.

Tid: Onsdagen den 31 maj 2023, klockan 10.00 – 16.00.  Registrering från klockan 9.00.

Plats: Folksams hörsal, Bohusgatan 14, nära Skanstull på Södermalm i Stockholm.

Vid stämman kommer följande att behandlas:

  • Fastställelse av årsredovisning 2022 innehållande resultat- och balansräkning.
  • Ansvarsfrihet för styrelsen.
  • Val av styrelseledamöter och revisorer.
  • Övriga frågor, som läggs fram av styrelsen eller som väckts av revisorerna eller av en medlem.

Är du som ombud förhindrad att delta vid stämman, vänligen kontakta stamman(snabel-a)unionensakassa.se.