Den här sidan använder Javascript för vissa funktioner. Om du vill att alla funktioner ska fungera korrekt behöver du tillåta javascript.

Underhåll hos BankID-leverantör

Från klockan 21.00 lördagen den 21 maj utför vår leverantör av BankID underhållsarbete på tjänsten. Arbetet beräknas vara klart klockan 6.00 på söndag morgon och du kan inte att logga in i våra e-tjänster under tiden.

Publicerad: 13 maj 2022

Föreningsstämma 2022

Vi kallar våra valda ombud till årets ordinarie föreningsstämma.

Tid: Fredagen den 2 juni 2022, klockan 10.00 – 16.00.  Registrering från klockan 9.00.

Plats: Stockholm Waterfront, Nils Ericsons Plan 4, 111 64 Stockholm.

Vid stämman kommer följande att behandlas:

  • Fastställelse av årsredovisning 2021 innehållande resultat- och balansräkning.
  • Ansvarsfrihet för styrelsen.
  • Val av styrelseledamöter och revisorer.
  • Övriga frågor, som läggs fram av styrelsen eller som väckts av revisorerna eller av en medlem.

Är du som ombud förhindrad att delta vid stämman, vänligen kontakta stamman(snabel-a)unionensakassa.se.

.