Den här sidan använder Javascript för vissa funktioner. Om du vill att alla funktioner ska fungera korrekt behöver du tillåta javascript.

Publicerad: 13 maj 2022

Föreningsstämma 2022

Vi kallar våra valda ombud till årets ordinarie föreningsstämma.

Tid: Fredagen den 2 juni 2022, klockan 10.00 – 16.00.  Registrering från klockan 9.00.

Plats: Stockholm Waterfront, Nils Ericsons Plan 4, 111 64 Stockholm.

Vid stämman kommer följande att behandlas:

  • Fastställelse av årsredovisning 2021 innehållande resultat- och balansräkning.
  • Ansvarsfrihet för styrelsen.
  • Val av styrelseledamöter och revisorer.
  • Övriga frågor, som läggs fram av styrelsen eller som väckts av revisorerna eller av en medlem.

Är du som ombud förhindrad att delta vid stämman, vänligen kontakta stamman(snabel-a)unionensakassa.se.

.