Den här sidan använder Javascript för vissa funktioner. Om du vill att alla funktioner ska fungera korrekt behöver du tillåta javascript.

Publicerad: 18 maj 2018

Föreningsstämma 2018

Valda ombud kallas till Unionens arbetslöshetskassas ordinarie föreningsstämma.

Tid: Fredagen den 1 juni 2018, klockan 10.00 – 15.00

Plats: Folksams hörsal, Folksamhuset, Bohusgatan 14, 116 67 Stockholm.

Är du som ombud förhindrad att delta vid stämman, vänligen kontakta Ioana Moller, 072-543 65 18.