Publicerad: 20 april 2018

Ny praxis för beräkning av dagsförtjänst för den som har haft företag kortare tid än 24 månader

Med anledning av en ny dom från kammarrätten (347-17) kan vi inte beräkna ersättningen på tidigare anställning för den som har haft företag kortare tid än 24 månader, när den försäkrade har arbetat både som anställd och som företagare under ramtiden.

37 a § lagen om arbetslöshetsförsäkring.