Den här sidan använder Javascript för vissa funktioner. Om du vill att alla funktioner ska fungera korrekt behöver du tillåta javascript.

Publicerad: 17 augusti 2018

Årsstämman 2018 beslutade om att gå samman med SHA

Vår föreningsstämma tog den 1 juni beslutet att gå samman med Svensk Handels Arbetslöshetskassa (SHA) vid årsskiftet 2018/2019.

Medlemstapp orsak till beslutet

SHA har tappat över 60 procent av sina medlemmar det senaste decenniet, och medlemsantalet fortsätter att minska. Under 2017 inledde SHA:s styrelse diskussioner om att gå samman med en annan a-kassa. Frågan ställdes bland annat till Unionens a-kassa som ställde sig positiva till en sammanslagning.

– Vi tycker att det är viktigt att bevara nuvarande organisationsform för arbetslöshetsförsäkringen och vill därför erbjuda detta stöd till en mindre a-kassa och värna om dess medlemmar och medarbetare, säger Unionens a-kassas ordförande Martin Johansson.

Tillsynsmyndigheten måste godkänna sammanslagningen

Den 22 maj beslutade SHA:s föreningsstämma om en sammanslagning. Innan sammanslagningen kan träda i kraft måste Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) godkänna beslutet.

Vid sammanslagningen förs SHA:s verksamhetsområde över till Unionens arbetslöshetskassa.