Du är här: Hem / Försäkringen / Villkor för ersättning / Arbetsvillkor Lyssna

Arbetsvillkor

För att ha rätt till en ersättningsperiod från a-kassan måste du uppfylla ett arbetsvillkor. Du kan uppfylla arbetsvillkoret enligt huvudregeln eller alternativregeln.

Arbetsvillkoret ska vara uppfyllt under de 12 månaderna innan du anmälde dig som arbetslös på Arbetsförmedlingen. Denna 12-månadersperiod kallas för Ramtid.

Månader då du varit förhindrad att arbeta till exempel på grund av sjukdom eller heltidsstudier, räknas inte in i ramtiden. Sådan tid kallas för överhoppningsbar tid.

Huvudregeln

Vi prövar först om du uppfyller arbetsvillkoret enligt huvudregeln. Det innebär att du under den senaste 12-månadersperioden före anmälan på Arbetsförmedlingen har förvärvsarbetat minst 6 kalendermånader med minst 80 timmar per månad. 12-månadersperioden kallas för ramtid.

Du kan uppfylla arbetsvillkoret genom arbete som anställd eller med arbete i eget företag. I arbetsvillkoret får även tid med föräldrapenning eller totalförsvarsplikt räknas in, men högst 2 månader. 

Alternativregeln

Om du inte uppfyller arbetsvillkoret enligt huvudregeln finns en alternativregel som innebär att du under den senaste 12-månadersperioden före anmälan på Arbetsförmedlingen ska ha arbetat minst 480 timmar under en sammanhängande period om 6 kalendermånader och var och en av dessa månader måste innehålla minst 50 timmars arbete.

Du kan uppfylla arbetsvillkoret genom arbete som anställd eller med arbete i eget företag. I arbetsvillkoret får även tid med föräldrapenning eller totalförsvarsplikt räknas in, men högst 2 månader. Då måste det finnas minst 330 timmars arbete i de övriga 4-5 månaderna.

Hjälpte den här sidan dig?Den här sidan hjälpte mig inte Lämna synpunkt