Du är här: Hem / Försäkringen / Villkor för ersättning / Arbetsvillkor Lyssna

Arbetsvillkor

För att ha rätt till en ersättningsperiod från a-kassan måste du uppfylla ett arbetsvillkor. Du kan uppfylla arbetsvillkoret enligt huvudregeln eller alternativregeln.

Arbetsvillkoret ska vara uppfyllt under de 12 månaderna som ligger före arbetslöshetens början. Denna 12-månadersperiod kallas för ramtid.

Månader då du varit förhindrad att arbeta till exempel på grund av sjukdom eller heltidsstudier, räknas inte in i ramtiden. Sådan tid kallas för överhoppningsbar tid.

Huvudregeln

Vi prövar först om du uppfyller arbetsvillkoret enligt huvudregeln. Det innebär att du under den senaste 12-månadersperioden före arbetslösheten har förvärvsarbetat minst 6 kalendermånader med minst 80 timmar per månad. 12-månadersperioden kallas för ramtid.

Du kan uppfylla arbetsvillkoret genom arbete som anställd eller med arbete i eget företag. I arbetsvillkoret får även tid med föräldrapenning eller totalförsvarsplikt räknas in, men högst 2 månader. 

Alternativregeln

Om du inte uppfyller arbetsvillkoret enligt huvudregeln finns en alternativregel som innebär att du under den senaste 12-månadersperioden ska ha arbetat minst 480 timmar under en sammanhängande period om 6 kalendermånader och var och en av dessa månader måste innehålla minst 50 timmars arbete.

Du kan uppfylla arbetsvillkoret genom arbete som anställd eller med arbete i eget företag. I arbetsvillkoret får även tid med föräldrapenning eller totalförsvarsplikt räknas in, men högst 2 månader. Då måste det finnas minst 330 timmars arbete i de övriga 4-5 månaderna.

 

Hjälpte den här sidan dig?Den här sidan hjälpte mig inte Lämna synpunkt