Du är här: Hem / Försäkringen / Uppdragstagare Lyssna

Uppdragstagare

Självständig eller osjälvständig uppdragstagare

Om du tar uppdrag utan att vara anställd ska vi bedöma om du är självständig eller osjälvständig i förhållande till din/dina uppdragsgivare.

  • Om du betraktas som en självständig uppdragstagare jämställs du med en företagare i arbetslöshetsförsäkringen.
  • Om du betraktas som en osjälvständig uppdragstagare jämställs du med en anställd i arbetslöshetsförsäkringen.

Att jämställas med en företagare betyder att bestämmelserna om företagares rätt till ersättning gäller, vilket till exempel innebär att man inte kan få ersättning jämsides med sitt uppdragstagande även om man inte tar uppdrag på heltid.

Uppdrag via faktureringsbolag

Ett exempel på uppdragstagare är personer som tar uppdrag via faktureringsbolag, till exempel Frilans Finans. I dessa fall gör vi en prövning av hur självständig personen är i förhållande till sin/sina uppdragsgivare, på samma sätt som för andra uppdragstagare. 

När du ska ansöka om ersättning

När du ansöker om ersättning behöver du lämna information till oss om dina uppdrag, så att vi kan bedöma om du är en självständig eller en osjälvständig uppdragstagare. Det gör du enklast genom att gå in på E-tjänsten Egenanställning/Uppdragstagare/Frilans på Mina sidor.

Om du inte kan använda Mina sidor behöver du kontakta oss, så att vi kan skicka en blankett för uppdragstagare till dig.

Mer information om vår bedömning

Vid en bedömning av denna självständighet väger vi samman ett antal olika faktorer. Exempel på vad som påverkar bedömningen är antalet uppdragsgivare, vem som betalar skatt och sociala avgifter, på vilket sätt uppdragen debiteras och om uppdragen utförs under kontroll och arbetsledning från uppdragsgivarens sida. Ett krav för att kunna jämställas med en anställd är att du är beredd att ta annat arbete än sådant som utförs genom uppdrag.

När kassan bedömer om någon är en självständig eller osjälvständig uppdragstagare ska samtliga omständigheter i ärendet vägas samman, vilket innebär att andra förhållanden än de som nämns här kan ha betydelse för ärendet.

Hjälpte den här sidan dig?Den här sidan hjälpte mig inte Lämna synpunkt