Du är här: Hem / Försäkringen / Studier / Studier innan arbetslöshet Lyssna

Studier innan arbetslöshet

Om du har studerat på heltid innan du blev arbetslös behöver du skicka in ett arbetsgivarintyg för de 12 senaste månaderna som du har arbetat. Om du har arbetat jämsides med studierna eller under lov ska du även skicka in arbetsgivarintyg för det arbetet. Månader då du har arbetat minst 80 timmar räknas med i arbetsvillkoret.

Läs mer här om hur du söker ersättning från oss.

Heltidsstudier jämsides med heltidsarbete

Om du har arbetat heltid och jämsides bedrivit studier på heltid i minst 15 veckor, kan du fortsätta dina studier och få ersättning från oss om arbetet upphör. En förutsättning är att du aktivt söker och kan ta ett nytt heltidsarbete. Arbetet får heller inte ha upphört på grund av studierna och studierna får inte finansieras med någon form av studiemedel.

Du måste ha utfört arbete på heltid, jämsides med heltidsstudierna, i minst 15 veckor, innan du blivit arbetslös, så denna möjlighet gäller inte om du har studerat under till exempel arbetsbefriad tid.

Läs mer.

Deltidsstudier jämsides med arbete

Om du har arbetat och jämsides bedrivit studier på deltid i minst 15 veckor, kan du fortsätta dina studier och få ersättning från oss om arbetet upphör. Läs mer om det här.

Hjälpte den här sidan dig?Den här sidan hjälpte mig inte Lämna synpunkt