Du är här: Hem / Försäkringen / Studier Lyssna

Studier

Huvudregeln är att ersättning från a-kassan inte betalas ut till den som studerar, eftersom studierna anses utgöra ett hinder för att söka och ta arbete. Ersättning från a-kassan får inte vara ett alternativ till studiefinansiering.

Avslutade studier eller avbrutna studier

För att en studerande ska anses vara arbetslös krävs att utbildningen har avslutats eller avbrutits. Den som läser till omtentamen, har studieuppehåll eller som har för avsikt att fortsätta studera efter tidigare studier kan därför inte få ersättning.

Undantag finns när du har sökt nya studier som inte har samband med tidigare studier, om du i första hand vill ha ett arbete.

Studier jämsides med ersättning från a-kassan

Huvudregeln är att du inte kan få ersättning när du deltar i utbildning. Men det finns tre undantag från huvudregeln:
  1. Om du studerar på deltid, högst 50 procent av heltid, finns det möjlighet att få ersättning samtidigt med studierna under högst 20 veckor per ersättningsperiod.
    Läs mer.

  2. Om du deltar i en utbildning eller aktivitet på hel- eller deltid för att få en orientering om olika yrken och utbildningsvägar eller för att underlätta för dig att få ett nytt arbete, finns det möjlighet att få ersättning i högst 15 ersättningsdagar per ersättningsperiod. Det kan till exempel gälla en utbildning eller aktivitet hos Trygghetsrådet.
    Läs mer

  3. Om du har studerat på heltid jämsides med heltidsarbete i minst 15 veckor och därefter blir arbetslös från heltidsarbetet, finns det möjlighet att få ersättning samtidigt med studierna under högst 20 veckor per ersättningsperiod.
    Läs mer
Hjälpte den här sidan dig?Den här sidan hjälpte mig inte Lämna synpunkt