Du är här: Hem / Försäkringen / Omprövning och överklagan Lyssna

Omprövning och överklagan

 

Omprövning

Om du har fått ett beslut från oss som du tycker är felaktigt kan du begära omprövning. Begäran om omprövning ska göras skriftligt och din begäran ska innehålla namn, personnummer, vilket beslut du vill ha omprövat, vilken ändring du vill ha och vilka skäl du har för att beslutet ska ändras. 

Om du använder Mina sidor kan du skriva din begäran om omprövning i ett meddelande. 

Ditt ärende kommer därefter att prövas på nytt av en omprövningshandläggare.

En begäran om omprövning måste komma in till oss inom två månader från det att du mottagit beslutet för att vi ska kunna pröva ärendet på nytt. 

Överklagande

Om du anser att vårt omprövningsbeslut är felaktigt kan du överklaga ärendet till förvaltningsrätten.

Överklagandet till förvaltningsrätten ska ske skriftligt och skickas till oss. Vi skickar sedan över samtliga handlingar i ärendet till förvaltningsrätten.

Hjälpte den här sidan dig?Den här sidan hjälpte mig inte Lämna synpunkt