Du är här: Hem / Försäkringen / Företagare Lyssna

Företagare

Villkor för arbetslös företagare

Företagare har precis som anställda rätt till ersättning vid arbetslöshet, men det finns ingen möjlighet att kombinera ersättning från a-kassan med egen verksamhet för den som huvudsakligen varit egen företagare. Skälet till det är att ersättningen från a-kassan inte får bli en inkomstutfyllnad i mindre lönsamma företag.

För att du ska betraktas som företagare enligt arbetslöshetsförsäkringen ska du bedriva näringsverksamhet som du personligen utför arbete i och har ett väsentligt inflytande över.

Ersättning från a-kassan när verksamheten är vilande

Om varken du eller någon annan vidtar några åtgärder i verksamheten kan du betraktas som arbetslös utan att du behöver göra dig av med företaget.

Kravet är att verksamhet inte får bedrivas alls i företaget, vare sig av dig eller av någon annan. Om du startar upp verksamheten igen när företaget varit vilande, måste det gå fem år från det att du startar företaget igen, innan företaget kan vara vilande på nytt. 

Om verksamhet bedrivs av andra i företaget eller om du har fått ersättning från a-kassan när företaget varit vilande under de senaste fem åren, måste du skilja dig definitivt från verksamheten för att kunna ha rätt till ersättning.

Ersättningens storlek

Ersättningen baseras antingen på inkomsten från företaget enligt det senaste beslutet om slutlig skatt, eller på ett genomsnitt av inkomsterna från företaget från de två åren före det senaste beskattningsåret, beroende på vilket som blir förmånligast. 

Om du har lagt ner din verksamhet inom 24 månader från det att verksamheten startade, kan ersättningen under vissa förutsättningar baseras på en tidigare inkomst av anställning som du hade i direkt anslutning till att verksamheten startade.

Hjälpte den här sidan dig?Den här sidan hjälpte mig inte Lämna synpunkt