Du är här: Hem / Försäkringen / Arbete i annat EU/EES-land Lyssna

Arbete i annat EU- eller EES-land

Ska du arbeta i ett annat EU- eller EES-land, eller i Schweiz?

Huvudregeln säger att du ska vara försäkrad i det land där du arbetar och att du inte ska omfattas av två länders arbetslöshetsförsäkring samtidigt. Du kan prata med din arbetsgivare för mer information om vad som gäller i ditt nya arbetsland.

Undantaget är om du är utsänd av en svensk arbetsgivare. Normalt vid utsändning är att du är fortsatt försäkrad i Sverige och då ska du kvarstå som medlem i svensk a-kassa. Prata med din arbetsgivare om vad som gäller för dig.

I de flesta länder inom EU/EES är arbetslöshetsförsäkringen obligatorisk vilket innebär att den börjar gälla så fort du börjar arbeta och betala avgifter. Danmark och Finland har a-kassor som i Sverige. I Danmark ska du vara medlem i en a-kassa för att ditt arbete ska ses som försäkrat.

Läs mer i broschyren ”För dig som söker arbete i ett annat EU/EES land eller i Schweiz” som du hittar här till höger. Du hittar även mer information under Vanliga frågor.

Om du har planerar att arbeta i ett annat EU/EES-land är det bra om du kontaktar oss, så att du får veta vad du bör känna till, inte minst vad som gäller om arbetet upphör. 

Omfattas du av landets försäkring?

Tänk på att du själv måste ta reda på om du omfattas av arbetslandets försäkring. Du kan inte tillhöra två länders arbetslöshetsförsäkring samtidigt.

Ansök om medlemskap i svensk a-kassa när arbetet i det andra landet har upphört 

Det är viktigt att du ansöker om medlemskap direkt när arbetet i det andra landet har upphört. 

Hjälpte den här sidan dig?Den här sidan hjälpte mig inte