Du är här: Hem / Ersättning / Uppehåll i ersättningen Lyssna

Har du haft ett tillfälligt uppehåll i ersättningen?

Anmäl dig på arbetsförmedlingen

Kom ihåg att anmäla dig som arbetslös arbetssökande på arbetsförmedlingen så snart du söker ersättning från oss igen.

Intyg för uppehållet

Om du har haft tillfälligt uppehåll i ersättningen ska du skicka in intyg som styrker vad du gjort under uppehållet, exempelvis arbetsgivarintyg om du har arbetat eller studieintyg om du har studerat. Logga in på Mina sidor, klicka på E-tjänster och välj den tjänst som stämmer för din situation.

Tillfälligt uppehåll i ersättningen, mindre än 12 månader

Om du gör ett uppehåll i ersättningen som är kortare än 12 månader, fortsätter du på din tidigare ersättningsperiod. När du söker ersättning efter ett uppehåll behöver du skicka in en tidrapport och intyg på vad du har gjort sedan du senast hade ersättning. Logga in på Mina sidor, klicka på E-tjänster och välj den tjänst som stämmer för din situation.

Uppehåll i ersättningen, mer än 12 månader

Om du har ett uppehåll i ersättningen som är 365 dagar eller längre och det beror på arbete, utlandsvistelse, semester eller annat som inte får "hoppas över" kommer du inte tillbaka till din gamla period utan kommer att prövas på nytt.

Om du till exempel har varit föräldraledig eller sjuk på heltid får den tiden hoppas över. Tid som kan hoppas över räknas inte in i de 365 dagarna. Du återgår istället till din tidigare ersättningsperiod.

Om du har en ersättningsperiod som inte är påbörjad

Om du får en ersättningsperiod men inte hinner få ut någon ersättningsdag innan din arbetslöshet upphör, kan du påbörja perioden vid ny arbetslöshet under förutsättning att sju karensdagar och minst en ersättningsdag hinner räknas av inom 12 månader. De 12 månaderna räknas från dagen som ersättningsperioden är beviljad från. 

Om karensdagarna inte hinner räknas av inom 12 månader kan du inte påbörja ersättningsperioden. Om du blir arbetslös på nytt behöver du då uppfylla ett nytt arbetsvillkor för att ha rätt till ersättning.

Exempel: A får en ersättningsperiod men är avstängd i 45 dagar på grund av att han sagt upp sig på egen begäran utan giltig anledning. Under avstängningstiden blir A sjukskriven och sjukskrivningen pågår i ett år. A har inte fått några karensdagar och inte heller några ersättningsdagar.

Eftersom karensdagarna inte hinner räknas av inom 12 månader kan A inte påbörja  ersättningsperioden. Arbetet som låg till grund för ersättningsperioden kan inte användas för att bevilja en ny period, eftersom det redan har använts för en ersättningsperiod även om A inte har tagit ut några ersättningsdagar i den perioden. Eftersom A inte har arbetat så att han uppfyller ett nytt arbetsvillkor, har han inte rätt till arbetslöshetsersättning efter sjukskrivningen. Om A däremot hade arbetat på nytt i minst sex månader hade det varit möjligt att bevilja en ny ersättningsperiod baserad på det nya arbetet.

Uppehåll i ersättning på grund av arbete i minst 25 veckor

Om du haft ett uppehåll i ersättningen på grund av arbete i minst 25 veckor och din genomsnittliga arbetstid och inkomst blir högre kan vi höja din ersättning. Vi räknar ut ett genomsnitt av den arbetade tiden och inkomsten under tolv månader bakåt i tiden. 

Om du redan har en genomsnittlig arbetstid på 40 timmar i veckan går det inte att höja din genomsnittliga inkomst.

Hjälpte den här sidan dig?Den här sidan hjälpte mig inte Lämna synpunkt