Du är här: Hem / Ersättning / Rapportera tid - så här gör du Lyssna

Så här fyller du i din tidrapport

Du kan tidigast skicka in en tidrapport när sista dagen på rapporten, det vill säga söndagen, har passerat.

Skicka in tidrapporten i tid

Om din tidrapport inte kommer in inom nio månader från den sista dagen på rapporten är rätten till ersättning för den veckan förlorad, om det inte finns synnerliga skäl.

Så här fyller du i tidrapporten vid olika situationer

Om du har läst i listan nedanför och ändå behöver hjälp att fylla i din tidrapport kan du ringa till oss så hjälper vi dig. 

 • Aktivitetsstöd

  När du har aktivitetsstöd får du inte någon ersättning från oss och därför behöver du inte skicka några tidrapporter under sådan tid.

  Om programmet med aktivitetsstöd börjar eller slutar mitt i en vecka fyller du i att du inte kan ta arbete på tidrapporten de dagar du får aktivitetsstöd.

  Dagar med aktivitetsstöd dras av från din ersättningsperiod. Det kan du läsa mer om här.

  Svaret uppdaterat 20 november 2017
  Hjälpte den här frågan dig? Den här frågan hjälpte mig inte
 • Arbetslös

  Dagar du varit helt arbetslös markerar du som Arbetslös på tidrapporten.

  Om du klickar på länken Arbetslös till vänster på tidrapporten fyller du i hela veckan som arbetslös.

  Kom ihåg att du alltid måste fylla i vad du har gjort hela veckan, även lördag och söndag.

  Svaret uppdaterat 21 november 2017
  Hjälpte den här frågan dig? Den här frågan hjälpte mig inte
 • Börjar heltidsarbete mitt i veckan

  Om du börjar heltidsarbeta mitt i veckan fyller du i att du är arbetslös fram till att anställningen börjar. Sedan fyller du i 8 timmars arbete och lägger till eventuell övertid till och med fredagen. På lördag och söndag fyller du i att du är arbetslös, om du inte har arbetat övertid då.

  Svaret uppdaterat 22 november 2017
  Hjälpte den här frågan dig? Den här frågan hjälpte mig inte
 • Börjat eller avslutat utbildning

  Ska du studera på heltid?

  Om du har börjat studera fyller du att du inte kan ta arbete på tidrapporten från och med studiernas startdatum.

  Vill du studera på deltid?

  Om du ska studera på deltid och vill få ersättning från oss behöver du få det godkänt av oss först. Använd E-tjänsten Ansökan om studier på Mina sidor. Om du får det godkänt behöver du inte fylla i studietiden på dina tidrapporter.

  Om du inte kan använda Mina sidor behöver du kontakta oss, så skickar vi en ansökningsblankett till dig.

  Har du avslutat studier?

  Om du har avslutat studier kryssar du i det på tidrapporten och fyller i e-tjänsten Studieintyg.

  Svaret uppdaterat 21 november 2017
  Hjälpte den här frågan dig? Den här frågan hjälpte mig inte
 • Deltidsanställning

  Om du arbetar deltid med schemalagd arbetstid fyller du i anställningens omfattning i procent på tidrapporten.

  Om du har arbetat extra, varit förhindrad, haft semester, varit sjuk eller haft föräldrapenning fyller du i det på aktuell dag. Även jourtid ska tas med.

  Svaret uppdaterat 22 november 2017
  Hjälpte den här frågan dig? Den här frågan hjälpte mig inte
 • Förtroendeuppdrag

  Om ditt förtroendeuppdrag räknas som arbete ska du fylla i tid som du arbetar med ditt förtroendeuppdrag som arbetad tid på dina tidrapporter. Tid då du får betalt för ditt förtroendeuppdrag ska också fyllas i som arbete, även om du inte arbetar all tid som du får betalt för.

  Om ditt förtroendeuppdrag inte räknas som arbete påverkar uppdraget inte din ersättning, om du inte är förhindrad av uppdraget. Om du är förhindrad att ta arbete vissa dagar, till exempel om du har ett sammanträde som tar större delen av dagen, fyller du i att du inte kan ta arbete den dagen på tidrapporten.

  Läs om vilka förtroendeuppdrag som räknas som arbete här.

  Svaret uppdaterat 3 juli 2018
  Hjälpte den här frågan dig? Den här frågan hjälpte mig inte
 • Har jour och beredskap

  Tid som du får lön för räknas som arbetad tid. Därför ska alla betalda timmar, även jour- och beredskapstimmar, fyllas i som arbete på tidrapporten. Det gäller även när du har sovande jour.

  Timanställd vid behov

  Om du är timanställd vid behov fyller du i arbetade timmar och jour- eller beredskapstimmar dag för dag på tidrapporten.

  Deltidsanställd

  Om du är anställd på deltid och jouren eller beredskapen är en del av din deltidstjänst, fyller du i anställningens omfattning på tidrapporten.

  Om du har jour eller beredskap som ligger utöver din deltidstjänst fyller du ianställningens omfattning och de timmar du har haft jour eller beredskap.

  Svaret uppdaterat 21 november 2017
  Hjälpte den här frågan dig? Den här frågan hjälpte mig inte
 • Kan inte söka eller ta arbete

  Om du inte kan söka eller ta arbete en dag markerar du raden Kan inte ta arbete för den dagen. Vill du markera hela veckan klickar du på länken Kan inte ta arbete.

  Ledig från arbetssökande

  Om du inte har något arbete ska du markera Kan inte ta arbete på tidrapporten de dagar du vill vara ledig från arbetssökande.

  När du är timanställd vid behov fyller du i Kan inte ta arbete de dagar som du vill vara ledig.

  Aktivitetsstöd

  Du som får aktivitetsstöd från Försäkringskassan behöver inte skicka in någon tidrapport. Om ditt aktivitetsstöd påbörjas eller avslutas mitt i en vecka ska du fylla Kan inte ta arbete de dagar du fått ersättning från Försäkringskassan.

  Svaret uppdaterat 21 november 2017
  Hjälpte den här frågan dig? Den här frågan hjälpte mig inte
 • Kompensationsledighet

  Om du tar ut kompensationsledighet fyller du som vanligt i anställningens omfattning på tidrapporten den veckan.

  Om du vill vara ledig fler timmar än du är kompensationsledig, det vill säga fler timmar än du skulle ha arbetat, fyller du i Kan inte ta arbete den dagen. 

  Svaret uppdaterat 21 november 2017
  Hjälpte den här frågan dig? Den här frågan hjälpte mig inte
 • Kulturarbete

  Räkna om gage till arbetade timmar

  Om du får gage när du arbetar ska ditt gage räknas om till timmar. Det gör du på följande sätt:

  Bruttogaget för veckan divideras med 176 kronor. De framräknade timmarna fyller du i på tidrapporten. Om du får fram ett brutet tal avrundas det till närmsta hel eller halv timme. Minsta antal timmar för ett framträdande oavsett gage är 8 timmar.

  Exempel
  Ett gage på 2 500 kronor delas på schablonbeloppet 176 kr = 14,2 timmar. 14 timmars arbete ska fyllas i på tidrapporten.

  Om det sammanlagda timantalet som du kommer fram till i en vecka blir mer än 40 timmar, ska du föra över de överskjutande timmarna till nästföljande vecka. Varje arbete tas upp dock som längst i 4 veckor, det vill säga den vecka då du utförde arbetet samt de tre efterföljande veckorna.

  Läs mer

  Svaret uppdaterat 1 april 2018
  Hjälpte den här frågan dig? Den här frågan hjälpte mig inte
 • Lärare vid universitet & högskola

  Du som arbetar som timanställd lärare vid universitet eller högskola

  Du som arbetar som timanställd lärare vid universitet eller högskola ska räkna om dina arbetade lektioner när du fyller i din tidrapport. Det beror på att lönen per lektion även inkluderar ersättning för förberedelsetid.

  Räkna om dina arbetade lektioner:

  • Arbetar du som lektor ska du multiplicera antalet arbetade lektioner med 4
  • Arbetar du som adjunkt ska du multiplicera antalet arbetade lektioner med 3
  • Arbetar du med annan undervisning än ovanstående ska du multiplicera antalet arbetade lektioner med 1,5
  • Assistenttimmar ska inte räknas om

  Exempel:

  Du är timanställd adjunkt och får betalt för två lektioner och ska därför fylla i sex timmars arbete på tidrapporten.

  Du som har fast veckoarbetstid med månadslön

  Om du har en anställning med fast veckoarbetstid och månadslön fyller du i den tid du har lön för. Detta gäller också anställningar med ett schema som omfattar längre period än en vecka, samt anställning med arbetet förlagt så att viss tid är tjänstgöringsfri.

  Exempel:

  Har du en tjänst på 50 procent ska du fylla i 50 % på Anställningens omfattning på tidrapporten även när det är lov.

  Svaret uppdaterat 21 november 2017
  Hjälpte den här frågan dig? Den här frågan hjälpte mig inte
 • Lärare, cirkelledare & SFI-lärare

  Du som arbetar som lärare ska kryssa i den tid du har lön för på tidrapporten.

  När du får betalt per lektion

  Om du får betalt per lektion, ska dina arbetade lektioner räknas om till 40-timmarsvecka innan de fylls i på tidrapporten. Orsaken till det är att ersättning för förberedelsetid ingår i din lön och därför ska förberedelsetiden också räknas som arbete. 

  Fråga din arbetsgivare vad undervisningsskyldigheten är för din tjänst. Med undervisningsskyldighet menas hur många lektioner per vecka du skulle ha arbetat om du hade haft en heltidstjänst. Gör därefter följande uträkning innan du fyller i dina idrapporter:

  Antal arbetade lektioner x 40 / undervisningsskyldigheten.

  Cirkelledares undervisningsskyldighet är i normalfallet 27 lektioner per vecka vid heltidsanställning. SFI-lärares undervisningsskyldighet är i normalfallet 24 lektioner per vecka vid heltidsanställning.

  Exempel: Om du har arbetat 3 lektionstimmar och undervisningsskyldigheten är 27 timmar per vecka räknar du ut antal timmar enligt följande: 3 x 40 / 27 = 4,44 timmar. Du fyller då i 4,5 timmars arbete.

  Om undervisningsmåttet i tjänsten är bestämd till ett visst antal timmar per år, ska detta tal delas med fyrtio för att du ska få fram tjänstens omfattning per vecka.

  Betalning per hel timme

  Om du får betalt per hel timme ska du fylla i det antal timmar som du har lön för.

  Månadslön

  Om du har månadslön ska du fylla i den tid som du har lön för. Har du exempelvis en tjänst på 50 procent ska du fylla i att anställningens omfattning är 50 procent på tidraporten.

  Svaret uppdaterat 21 november 2017
  Hjälpte den här frågan dig? Den här frågan hjälpte mig inte
 • När du byter från ersättning från a-kassan till aktivitetsstöd mitt i en vecka

  Om du är arbetslös del av vecka och söker ersättning från oss för att dagen efter bli inskriven på Arbetsförmedlingen med aktivitetsstöd, ska du fylla i arbetslös på din tidrapport till och med dagen före du ska få aktivitetsstöd. Från och med dagen du får aktivitetsstöd ska du kryssa i Kan inte ta arbete.

  Svaret uppdaterat 21 november 2017
  Hjälpte den här frågan dig? Den här frågan hjälpte mig inte
 • Semester

  Om du har semester från ett deltidsarbete fyller du i Semester på tidrapporten.

  En semesterdag är alltid en hel dag. Om du har en längre semester från ditt deltidsarbete räknas hela semesterperioden som semester, även om du inte skulle ha arbetat alla dagar under semesterperioden. Det innebär att du inte får ersättning från oss under veckor då du tar semester från anställningen.

  Om du inte har något arbete fyller du i att du inte kan ta arbete om du vill vara ledig från arbetssökande. 

  Svaret uppdaterat 22 november 2017
  Hjälpte den här frågan dig? Den här frågan hjälpte mig inte
 • Sjuk eller har föräldrapenning

  Fyll i FP/sjuk

  Du fyller i FP/sjuk de dagar du har varit sjuk ( med eller utan sjukpenning/sjuklön), haft föräldrapenning ( även dagar på grundnivå/lägstanivå och tillfällig föräldrapenning), graviditetspenning, närståendepenning eller smittbärarpenning.

  När du väljer FP/sjuk på tidrapporten får du sedan ange omfattningen. 

  Om du har varit sjuk eller haft föräldrapenning hela veckan kan du klicka på texten FP/sjuk på tidrapporten, så fylls hela veckan i.

  Föräldrapenningdagar på grundnivå/lägstanivå

  Om du tar ut en hel dags föräldrapenning på grundnivå/lägstanivå, och arbetar samma dag, behöver du kontakta oss så att vi kan se till att rätt ersättning betalas ut. Det är nämligen inte möjligt att fylla i både en hel dag med föräldrapenning och arbete på samma dag på tidrapporten.

  Exempel

  Om du är 1/4 sjukskriven på måndagen och helt sjukskriven tisdag till söndag, fyller du i  ¼ FP/sjuk på måndagen och 1/1 FP/sjuk för resterande dagar under veckan.

  Svaret uppdaterat 22 november 2017
  Hjälpte den här frågan dig? Den här frågan hjälpte mig inte
 • Timanställd/behovsanställd

  Om du har en timanställning/arbetar vid behov rapporterar du de timmar du har arbetat under veckan - dag för dag, även lördag och söndag.

  Du kan bara rapportera hel- och halvtimmar och måste ibland avrunda till närmaste hel eller halv timme. Har du exempelvis arbetat 4 timmar och 25 minuter avrundar du till 4 timmar och 30 minuter. Har du arbetat 4 timmar och 10 minuter avrundar du till 4 timmar på tidrapporten.

  Timmar  som du får lön för utan att arbeta ska också rapporteras som arbete, till exempel helglön, uppsägningslön eller arbetsintroduktion.

  Svaret uppdaterat 22 november 2017
  Hjälpte den här frågan dig? Den här frågan hjälpte mig inte
 • Tolk

  Alla timmar som du arbetar som tolk och all tid som du får lön för ska fyllas i på tidrapporten. Det gäller även restid och spilltid/väntetid som du får lön för.

  Om din restidsersättning ingår i lönen för den första timmen som du tolkar, behöver du titta i ditt anställningsavtal för att se hur mycket tid du får restidsersättning för. Det är vanligt att ersättningen för restid gäller 0,5 timmar när ersättningen ingår lönen för första tolktimmen.

  Exempel: Om ditt tolkuppdrag tar en timme och du får ersättning för 0,5 timmars restid, fyller du i 1,5 timmes arbete på tidrapporten för den dagen.

  Svaret uppdaterat 22 november 2017
  Hjälpte den här frågan dig? Den här frågan hjälpte mig inte
 • Ändra inskickad tidrapport

  Ändra tidrapport på Mina sidor

  För att ändra en inskickad tidrapport öppnar du den tidrapport som ska ändras från listan ”Inskickade tidrapporter”. Klicka på knappen ”Ändra”. Fyll i tidrapporten/gör dina ändringar, ange orsaken till att ändringen gjorts, signera och skicka in. Nu har du skapat en ny version av tidrapporten och föregående version finns under Mina dokument.

  Ändra på papperskassakort

  Om du använder papperskassakort och vill ändra ett kassakort som du tidigare har skickat in måste du beställa ett nytt kassakort för den veckan från oss.

  Svaret uppdaterat 22 november 2017
  Hjälpte den här frågan dig? Den här frågan hjälpte mig inte
 • Övertid, mertid eller fyllnadstid

  Om du arbetar övertid, mertid eller fyllnadstid fyller du i de timmarna som arbete den aktuella dagen.  

  Arbetet i din ordinarie tjänst uppger du genom att fylla i tjänstens omfattning i procent högst upp på tidrapporten. 

  Svaret uppdaterat 22 november 2017
  Hjälpte den här frågan dig? Den här frågan hjälpte mig inte
Hjälpte den här sidan dig?Den här sidan hjälpte mig inte Lämna synpunkt