Du är här: Hem / Ersättning / När dagarna börjar ta slut Lyssna

När ersättningsdagarna börjar ta slut

Om dagarna i din ersättningsperiod tar slut får du en ny period om du uppfyller ett nytt arbetsvillkor.

När du har cirka 50 ersättningsdagar kvar av din ersättningsperiod får du information från oss om du uppfyller ett arbetsvillkor eller inte.

Om du har rätt till en ny ersättningsperiod

Det finns två sätt att räkna ut ersättningen i den nya ersättningsperioden och vi väljer det alternativ som är förmånligast för dig, alltså det som ger högst ersättning. Det ena alternativet är att ersättningen blir 80 procent av din genomsnittliga inkomst under de senaste 12 månaderna, räknat från när du uppfyller det nya arbetsvillkoret. Det andra alternativet är att ersättningen blir 65 procent av den genomsnittliga inkomst som gällde i den tidigare ersättningsperioden.

Den högsta ersättningen är 910 kronor per dag under de första 100 ersättningsdagarna och därefter högst 760 kronor per dag. 

Om vi baserar ersättningen på de senaste 12 månaderna beräknas den genomsnittliga arbetstiden på samma period. Om vi baserar ersättningen på den tidigare genomsnittliga inkomsten behåller du den genomsnittliga arbetstiden som gällde i den tidigare ersättningsperioden.

Vi kan basera ersättningen på 65 procent av den tidigare genomsnittliga inkomsten för två ersättningsperioder efter varandra.

Om du inte har rätt till en ny ersättningsperiod

Om du inte uppfyller ett nytt arbetsvillkor är det viktigt att du kontaktar Arbetsförmedlingen så snart som möjligt. De kan ge dig mer information om jobb- och utvecklingsgarantin.

Om du har arbetat men inte skickat in arbetsgivarintyg

Om du har arbetat under din ersättningsperiod men inte skickat in arbetsgivarintyg för det arbetet behöver du göra det för att vi ska kunna pröva om du uppfyller ett arbetsvillkor.   

Information om 450 ersättningsdagar

När du beviljas en ersättningsperiod får du 300 ersättningsdagar. Om du har barn under 18 år den 300:e ersättningsdagen har du rätt till ytterligare 150 ersättningsdagar, alltså 450 dagar totalt.

Kontrollen av om du har barn under 18 år ska göras den 300:e ersättningsdagen. Därför kan vi inte fatta beslut om detta innan de 300 dagarna tagit slut.  

Förlängningen med 150 ersättningsdagar sker automatiskt efter att vi gjort kontrollen mot Försäkringskassan. De informerar oss om du har barn och i så fall i vilken ålder. Du behöver alltså inte själv ansöka om en förlängning.

De 150 ersättningsdagarna börjar betalas ut direkt efter att de 300 dagarna tagit slut.

Hjälpte den här sidan dig?Den här sidan hjälpte mig inte Lämna synpunkt