Du är här: Hem / Försäkringen / Ersättningsperiod Lyssna

Ersättningsperiod

300 eller 450 ersättningsdagar

En ersättningsperiod är 300 dagar och den inleds med sex Karensdagar. Under de dagarna får du ingen ersättning.

Har du barn under 18 år den dag då du får din 300:e ersättningsdag förlängs ersättningsperioden till totalt 450 dagar. Förlängningen sker automatiskt, i samband med att du får din 300:e ersättningsdag. Uppgiften om du har barn under 18 år får vi från Försäkringskassan, så du behöver inte anmäla det till oss. Det dras inte av några karensdagar när perioden förlängs till 450 dagar.

Du kan få ersättning från a-kassan för högst fem dagar per vecka.

Omräkningstabell

Med hjälp av omräkningstabellen kan du, efter att du har fått beslut om ersättning från oss, se hur många dagar du får ersättning för under veckan beroende på hur du har fyllt i din tidrapport. 

Dagar med aktivitetsstöd samordnas med ersättningen från a-kassan

Aktivitetsstödet, som betalas ut av Försäkringskassan, samordnas med ersättningen från a-kassan. Det innebär att en ersättningsperiod består av 300 eller 450 dagar med ersättning från a-kassan och/eller aktivitetsstöd. 

Exempel:
Om du har fått 30 ersättningsdagar från oss och därefter deltar i ett program med aktivitetsstöd och får aktivitetsstöd i 50 dagar, har du använt totalt 80 dagar av din ersättningsperiod. 

Möjlighet till ny ersättningsperiod när dagarna från den första perioden tar slut

Om ersättningsdagarna i din ersättningsperiod tar slut kan du bli beviljad en ny ersättningsperiod om du uppfyllt ett nytt arbetsvillkor under arbetslösheten.

Du får information från oss när du har cirka 50 dagar kvar av perioden om du har uppfyllt ett nytt arbetsvillkor eller inte.

Om du har rätt till en ny ersättningsperiod räknar vi ut en ny genomsnittlig arbetstid och inkomst, baserat på hur mycket du har arbetat och tjänat under ramtiden. Tid med sjuklön och vissa ersättningar från Försäkringskassan räknas med i den genomsnittliga arbetstiden och inkomsten. 

Ersättningen per dag är 80 procent av den genomsnittliga inkomsten per dag under de 200 första ersättningsdagarna och därefter 70 procent. Den högsta dagpenningen är 910 kronor under de första 100 ersättningsdagarna och därefter 760 kronor. 

Om det är förmånligare för dig är din ersättning per dag i den nya perioden istället 65 procent av den genomsnittliga inkomsten i den tidigare ersättningsperioden, men högst 910 kronor per dag under de första 100 ersättningsdagarna och därefter högst 760 kronor per dag. i sådant fall behåller du också den tidigare genomsnittliga arbetstiden. Denna regel får tillämpas för högst två ersättningsperioder som följer efter varandra.

Skicka in arbetsgivarintyg

Kom ihåg att skicka in arbetsgivarintyg löpande så att vi kan pröva om du har rätt till en ny ersättningsperiod.

Hjälpte den här sidan dig?Den här sidan hjälpte mig inte Lämna synpunkt