Du är här: Hem / Vanliga frågor / Inför eller pågående ersättning Lyssna

Inför eller pågående ersättning

Inför ansökan om arbetslöshetsersättning

 • Vad är skillnaden mellan anställningsavtal och arbetsgivarintyg?

  Anställningsavtal

  Anställningsavtal får du när du börjar en anställning. Avtalet talar om hur ditt anställningsförhållande ser ut.

  Om vi har bett om ett anställningsavtal från dig ska du skicka en kopia av avtalet till oss.

  Arbetsgivarintyg

  Arbetsgivarintyg får du får efter avslutad anställning. Intyget talar om hur mycket du har arbetat under en viss period och används av a-kassor. Din arbetsgivare är skyldig enligt lag att utfärda ett arbetsgivarintyg när du begär det.

  Blanketten används bara vid ansökan om arbetslöshetsersättning.

  Svaret uppdaterat 15 februari 2017
 • Jag blir snart arbetslös. Kan jag skicka in "Anmälan om arbetslöshet" redan nu?

  Nej

  Blanketten skickar du in när du blir arbetslös. Du kan dock skicka in Anmälan om arbetslöshet även om du saknar övriga handlingar, som till exempel arbetsgivarintyg.

  Svaret uppdaterat 10 mars 2016
 • Ska jag skicka in arbetsgivarintyg och övriga handlingar innan jag skickar in mitt första kassakort?

  Ja

  Du kan skicka in arbetsgivarintyg och övriga handlingar innan du skickar in ditt kassakort. Vi kan dock inte ta beslut i ditt ärende innan kassakortet har kommit in.

  Kassakort skickar du via Mina sidor. Kontakta oss om du inte har möjlighet att använda Mina sidor, så skickar vi papperskassakort till dig.

  Mer om vilka blanketter du ska skicka in hittar du här.

  Svaret uppdaterat 10 mars 2016
 • Hur får jag inkomstförsäkringen?

  Om du har inkomstförsäkring genom förbundet Unionen behöver du göra en särskild ansökan dit. Ansökningsblanketten kan du beställa här. Har du frågor om inkomstförsäkringen eller vill komma i kontakt med Unionen Medlemsförsäkring AB så är deras telefonnummer 0771-27 28 00.

  Inkomstförsäkringen hör inte till den allmänna arbetslöshetsförsäkringen som vi har hand om. De uppgifter som förbundet grundar sitt beslut på kommer dock från den uträkning vi har gjort när du har sökt arbetslöshetsersättning här hos oss.

  Svaret uppdaterat 23 juli 2015
 • När ska jag skicka in min ansökan om inkomstförsäkring?

  Vi på Unionens a-kassa prövar din rätt till arbetslöshetsersättning. 

  Om du har inkomstförsäkring genom förbundet Unionen behöver du göra en särskild ansökan dit. Ansökningsblanketten kan du beställa här. Har du frågor om inkomstförsäkringen eller vill komma i kontakt med Unionen Medlemsförsäkring AB så är deras telefonnummer 0771-27 28 00.

  Inkomstförsäkringen hör inte till den allmänna arbetslöshetsförsäkringen som vi har hand om. De uppgifter som förbundet grundar sitt beslut på kommer dock från den uträkning vi har gjort när du har sökt arbetslöshetsersättning här hos oss.

  Svaret uppdaterat 4 november 2014
 • Min arbetsgivare vill inte skriva ett arbetsgivarintyg. Vad gör jag?

  Din arbetsgivare är skyldig enligt lag att utfärda ett arbetsgivarintyg. Om du är medlem i ett fackförbund kan du be dem om hjälp. Kontakta oss om du inte kan få ett arbetsgivarintyg, så får du mer information om hur du ska göra. 

  Svaret uppdaterat 5 juli 2012
 • Jag blir snart arbetslös, vad gör jag då?

  Anmäl dig på Arbetsförmedlingen

  Det första du ska göra är att anmäla dig som arbetssökande på arbetsförmedlingen din första arbetslösa dag.

  Sedan behöver du skicka in en del blanketter. Vilka kan du se här.

  Se även vår steg för steg guide 

  Svaret uppdaterat 23 juli 2015
 • Vart ska jag skicka mina handlingar?

  Handlingar skickar du till:

  Unionens arbetslöshetskassa
  FE 14
  930 88 Arjeplog

  Det är viktigt att ditt personnummer finns med på alla handlingar som du skickar in.

  Blanketten Anmälan om arbetslöshet kan du skicka elektroniskt via Mina Sidor. För att kunna logga in behöver du e-legitimation.

  Kassakort

  Kassakort skickar du fortast och säkrast via Mina Sidor.

  Om du hellre vill skicka in papperskassakort behöver du beställa det från oss. Kontakta oss på telefonnummer 0770-77 77 88.

  Papperskassakort skickas till den förtryckta adressen på kassakortet.

  Svaret uppdaterat 15 februari 2017
 • Hur skickar jag kassakort?

  Kassakort skickar du enklast in elektroniskt via Mina Sidor. Du behöver e-legitimation för att logga in.

  Kontakta oss om du inte har möjlighet att använda Mina Sidor, så skickar vi papperskassakort till dig.

  Svaret uppdaterat 23 juli 2015
 • Hur lång är handläggningstiden?

  Den genomsnittliga handläggningstiden för ärenden där medlemmar söker ersättning för första gången är cirka 5 veckor för inkomstbortfallsförsäkringen och cirka 8 veckor för grundförsäkringen. Den tiden räknas från det att medlemmen har anmält sig på Arbetsförmedlingen fram till det att medlemmen får utbetalning eller ett beslut.

  Läs mer

  Svaret uppdaterat 23 juli 2015
 • Varför tar det minst 4 veckor innan jag kan få ersättning?

  Du kan tidigast få arbetslöshetsersättning utbetald den fjärde arbetslösa veckan. Det beror på att vi måste vänta in det första kassakortet innan vi kan fatta beslut i ditt ärende. Du kan tidigast skicka in det första kassakortet när den andra veckan på kassakortet har passerat. 

  För att vi ska kunna fatta beslut behöver vi också ha fått in alla handlingar i ärendet.

  Exempel: Kassakort för vecka 1 och 2 kan tidigast skickas in till oss i vecka 3. Utbetalning kan tidigast ske veckan efter att vi har fått in kassakortet, alltså i vecka 4.

  Svaret uppdaterat 21 augusti 2014
 • Jag har haft ett uppehåll i min ersättning, ska jag meddela vad jag har gjort under uppehållet?

  Ja, du ska skicka in intyg på vad du har gjort.

  Svaret uppdaterat 11 juli 2014
 • Vad är kassakort?

  Kassakort är en tidsrapportering som du skickar in för att ansöka om ersättning. Du fyller i ditt första kassakort två veckor efter att du anmält dig som arbetslös. Du kan snabbt och enkelt skicka in dina kassakort på Mina Sidor.

  Svaret uppdaterat 7 september 2016

Om du får ersättning

 • Jag har tappat bort mina kassakort. Kan ni skicka nya kassakort till mig?

  Ja, vi kan skicka nya kassakort till dig. Du kan antingen beställa papperskassakort via Mina sidor/meddelanden eller ringa till oss för att få nya kassakort. Vårt telefonnummer är 0770-77 77 88.

  Svaret uppdaterat 16 juli 2014
 • Jag har fått en timanställning. Hur påverkar det min ersättning?

  Du fyller i den tid du arbetar på kassakortet och det antal ersättningsdagar som du har rätt till per vecka räknas då fram enligt en omräkningstabell.

  Ersättningsrätten vid deltidsarbete är begränsad till 60 veckor. Läs mer om hur begränsningen fungerar här

  Svaret uppdaterat 16 juli 2012
 • Jag har fått ett heltidsarbete, behöver jag skicka in något intyg till er?

  Nej, du behöver inte skicka något intyg på heltidsarbetet. 

  Om du börjar arbeta heltid mitt i veckan fyller du i 8 timmars arbete på kassakortet varje dag från anställningens början, men inte på lördag och söndag om du inte arbetar övertid då. Om du arbetar övertid lägger du till de timmarna på respektive dag. 

  Kontakta Arbetsförmedlingen, så att de vet om att du har fått arbete.

  När du börjar arbeta heltid upphör din ersättningsrätt från oss och du ska inte längre skicka in kassakort. Det gäller även om lönen från anställningen betalas ut i efterskott. Det innebär att du inte kan få arbetslöshetsersätning i väntan på den första löneutbetalningen.

  Svaret uppdaterat 15 februari 2017
 • Hur gör jag om jag blir sjuk under tid då jag är arbetslös?

  Du har inte rätt till arbetslöshetsersättning när du är sjuk, eftersom du är förhindrad att söka och ta arbete då. På kassakortet finns en kolumn med rubriken sjuk/föräldrapenning. Där fyller du i de dagar du är sjuk.

  Om du blir sjuk ska du göra en sjukanmälan och ansöka om sjukpenning hos Försäkringskassan. Mer information finns på deras webbplats,   www.forsakringskassan.se.

  Svaret uppdaterat 16 juli 2012
 • Kan jag få ersättning för helgdag som infaller måndag-fredag, till exempel långfredag?

  Ja, om du är arbetslös. Dagpenning får inte lämnas för lördag och söndag, men däremot för övriga dagar under veckan oavsett om det är helgdagar eller inte.

  Svaret uppdaterat 16 juli 2012
 • Får jag ersättning för alla dagar i veckan?

  Nej, arbetslöshetsersättning får inte lämnas för lördag och söndag. Det innebär att man kan få högst fem ersättningsdagar per vecka.

  På kassakortet fyller man i även lördag och söndag, eftersom arbete under helgen påverkar ersättningen. 

  Svaret uppdaterat 16 juli 2012
 • Jag har arbetat några månader sedan jag fick ersättning senast. Fortsätter jag på min gamla period nu när jag är arbetslös igen?

  Om uppehållet är kortare än 365 dagar

  Om uppehållet från ersättning är kortare än 365 dagar så fortsätter du på din tidigare ersättningsperiod. 

  Mer om detta hittar du under fliken Arbetslös och rubrikerna Villkor och Arbetslöshetsersättning.

  Om uppehållet är 365 dagar eller längre

  Om uppehållet från ersättning är 365 dagar eller längre, kan du inte fortsätta på tidigare ersättningsperiod. Då prövar vi istället om du har rätt till en ny ersättningsperiod. Då räknar vi också ut en ny normalarbetstid och dagsförtjänst.

  Om du har haft så kallad överhoppningsbar tid, till exempel sjukpenning eller föräldrapenning, räknas den tiden inte med i de 365 dagarna. Så om du till exempel har haft föräldrapenning i 14 månader sedan du senast fick arbetslöshetsersättning, så fortsätter du på din tidigare ersättningsperiod om det finns ersättningsdagar kvar i den perioden.

  Svaret uppdaterat 16 juli 2012
 • Kan min ersättning höjas under tid jag får ersättning?

  Om du inte redan har en normalarbetstid på 40 timmar kan din ersättning höjas under pågående ersättningsperiod, om du gör ett avbrott från ersättningen i på minst 25 veckor på grund av arbete. Då gör vi en ny beräkning baserad på de senaste 12 månaderna. Om den beräkningen ger högre normalarbetstid och dagsförtjänst än vad du har haft fastställt sedan tidigare så höjer vi din normalarbetstid och dagsförtjänst. 

  Vi gör alltid en sådan prövning om du har haft ett avbrott från ersättning i minst 25 veckor på grund av arbete, om din normalarbetstid är lägre än 40.

  Svaret uppdaterat 16 juli 2012
 • Jag har fått arbete i 6 månader. Vad gäller för mig om jag blir arbetslös igen efter det?

  Om du gör ett uppehåll från arbetslöshetsersättning som är kortare än 12 månader (365 dagar) så finns din ersättningsperiod kvar. Då fortsätter du på din tidigare ersättningsperiod. Det innebär att inga fler karensdagar dras.

  Det är viktigt att du skickar in kassakort för att vi ska se att du söker ersättning på nytt. Du behöver också skicka in ett arbetsgivarintyg.

  Svaret uppdaterat 16 juli 2012
 • Jag har tackat nej till att delta i ett arbetsmarknadspolitiskt program. Påverkar det min ersättning?

  Ja. Om arbetsförmedlingen har anvisat dig ett arbetsmarknadspolitiskt program som du tackar nej till,  påverkar det din ersättningsrätt genom att du blir avstängd från ersättning under ett visst antal dagar, om du inte har godtagbara skäl för att avvisa programmet.

  Om det gäller programmet Jobbgarantin för ungdomar har du inte rätt till ersättning alls om du avvisar en sådan anvisning.

  Svaret uppdaterat 5 juli 2012
 • Jag har blivit anvisad att söka ett arbete som kräver tunga lyft. Måste jag söka det arbetet?

  Ja, har arbetsförmedlingen anvisat dig ett arbete ska du göra det. Det är sedan arbetsgivaren som gör bedömningen om de vill anställa dig. Om du inte söker arbetet kommer arbetsförmedlingen att skicka ett meddelande till oss. Då utreder vi om arbetet var lämpligt för dig. Om det var ett lämpligt arbete beslutar vi om en varning eller avstängning under viss tid. 

  Om du har medicinska skäl att inte söka arbetet ska de vara inskrivna i din handlingsplan för att vi ska kunna ta hänsyn till det.

  Svaret uppdaterat 5 juli 2012
 • Måste jag söka arbete på en ort dit jag inte kan pendla?

  En av förutsättningarna för att få ersättning är att du står till arbetsmarknadens förfogande. Det innebär att du ska vara villig att söka och ta arbete som finns tillgängligt. Om arbetsförmedlingen anvisar dig ett lämpligt arbete på annan ort behöver du söka det arbete.

  Om du inte söker arbetet skickar arbetsförmedlingen ett meddelande till oss. Vi utreder då om arbetet var lämpligt. Då tittar vi bland annat på möjligheten att veckopendla och din familjesituation. Om det var ett lämpligt arbete beslutar vi om en varning eller avstängning under viss tid.

  Svaret uppdaterat 5 juli 2012
 • Min ersättningsperiod är snart slut. Vad händer nu?

  Om du uppfyller ett nytt arbetsvillkor

  Om du uppfyller ett arbetsvillkor har du rätt till en ny ersättningsperiod. Arbetsvillkoret innebär att du ska ha arbetat minst 80 timmar per månad i 6 månader under en ramtid på 12 månader.

  Det finns en alternativregel som innebär att du ska ha arbetat minst 480 timmar under 6 sammanhängande månader och var och en av dessa månader måste innehålla minst 50 timmars arbete.

  När du har cirka 70 dagar kvar av din ersättningsperiod kontrollerar vi om du uppfyller ett nytt arbetsvillkor. Du behöver då ha skickat in arbetsgivarintyg på allt arbete som du har utfört. När du har ca 50 dagar kvar av din ersättningsperiod får du ett brev från oss som talar om ifall du uppfyller ett nytt arbetsvillkor eller inte.

  Om du inte uppfyller ett nytt arbetsvillkor

  Om du inte uppfyller ett arbetsvillkor behöver du kontakta Arbetsförmedlingen för att få information om Jobb- och utvecklingsgarantin. 

  Har du barn under 18 år?

  Om du har fått 300 ersättningsdagar och du har barn under 18 år dag 300, förlängs din ersättningsperiod med 150 dagar.

  Svaret uppdaterat 5 september 2014
 • Jag har barn under 18 år och vill få min ersättningsperiod förlängd med 150 dagar. Hur går det till?

  Den dag då din ersättningsperiod passerar 300 dagar får vi uppgift från Försäkringskassan om du har barn under 18 år. 

  Om du har barn under 18 år den 300:e ersättningsdagen får du automatiskt ytterligare 150 ersättningsdagar. Då får du ett informationsbrev från oss.

  Du får inga karensdagar när du beviljas de 150 dagarna.

  Svaret uppdaterat 16 juli 2012
 • Var kan jag se hur många ersättningsdagar jag har kvar?

  Det kan du se på Mina sidor eller på din utbetalningsspecifikation.

  Svaret uppdaterat 16 juli 2012

Utbetalning

 • Hur betalar ni ut mina pengar?

  Via Swedbank

  Du anmäler vilket konto och vilken bank du vill ha din ersättning utbetald till på Swedbanks kontoregister. Om du inte anmäler något konto får du en utbetalningsavi eller en insättning på ett konto som är anslutet till Swedbanks kontoregister sedan tidigare.

  Du kan lösa in din avi på ICA, Coop, Hemköp, Willys, CityGross, Pressbyrån, 7-eleven, Direkten, Kassagirot, Circle K och på banken. Vid inlösen kan det kontanta utbetalningsbeloppet vara begränsat till 2 000 kronor eller av butikens tillgång på kontanter.

   

  Logotype Swedbank

  Svaret uppdaterat 24 augusti 2017
 • Jag har fått min första utbetalningsspecifikation, men saknar en utbetalningsavi. Vad gör jag nu?

  Pengarna kan vara insatta på ett av dina andra Swedbankonton

  Om du inte har fått någon utbetalningsavi tillsammans med utbetalningsspecifikationen kan det vara så att Swedbank har satt in pengarna på ett konto du redan har där.

  Vill du att kommande utbetalningar sätts in till annat bankkonto än det som swedbank har valt behöver du kontakta Swedbank.

  Spärra avi

  Om dina pengar inte finns insatta på ett konto bör du spärra din avi. Det gör du på närmaste Swedbankkontor.

  När du spärrar avin går pengarna i retur till oss och vi skickar då en ny utbetalningsavi till dig. Om du istället vill få pengarna insatta på ett bankkonto går det bra att meddela oss dina uppgifter om bankkontonummer.

  Svaret uppdaterat 8 mars 2016
 • Hur ofta är det utbetalning?

  Varje torsdag under helgfria veckor

  Vi har utbetalning varje torsdag under helgfria veckor.

  Vid helgdagar kan utbetalningsdagen komma att flyttas till närmaste vardag. Det innebär att om du skickar ett kassakort i taget får du i normalfallet en utbetalning varannan torsdag.

  Kommande utbetalning

  På Mina sidor kan du se din kommande utbetalning och få uppgift om hur många dagar du har kvar av din ersättningsperiod.

  Mer information om utbetalning.

  Svaret uppdaterat 5 juli 2012
 • Hur ser jag min egen utbetalning?

  Genom att logga in på Mina sidor

  För att logga in behöver du e-legitimation.

  Svaret uppdaterat 5 juli 2012

Felaktig ersättning/Återkrav/återbetalning av ersättning

 • När kan jag bli återbetalningsskyldig?

  Du kan bli återbetalningsskyldig om du får arbetslöshetsersättning som du inte har rätt till. Om den felaktiga ersättningen beror på att du har lämnat felaktiga uppgifter till oss blir du återbetalningsskyldig oavsett om du visste om att ersättning var felaktig eller inte. Samma sak gäller om den felaktiga ersättningen beror på att du inte har lämnat en uppgift till oss som du är skyldig att lämna. Det kan till exempel gälla om du inte meddelar oss att du har beviljats ålderspension.

  Om det inte är du som har orsakat den felaktiga ersättningen blir du återbetalningsskyldig om du har insett eller borde ha insett att ersättningen var felaktig.

  Du kan också bli återbetalningsskyldig om du har fått arbetslöshetsersättning och senare får lön eller skadestånd som motsvarar lön för samma tid. 

  Läs mer om återkrav med mera här.

  Svaret uppdaterat 26 augusti 2014
 • Vad händer om jag lämnar en oriktig uppgift till a-kassan?

  Om du har lämnat oriktiga eller vilseledande uppgifter till oss om förhållanden som har betydelse för rätten till ersättning, och detta skett medvetet eller av grov vårdslöshet, kan du bli utesluten ur arbetslöshetskassan eller frånkänd ersättning. Detsamma gäller om du, medvetet eller av grov vårdslöshet, låter bli att anmäla ändrade uppgifter till oss om sådant som har betydelse för rätten till ersättning.

  Du blir också skyldig att betala tillbaka det som eventuellt betalats ut felaktigt. 

  Vi är skyldiga att göra en polisanmälan vid misstanke om bidragsbrott i samband med ansökningar och utbetalningar av arbetslöshetsersättning.

  Läs mer om återkrav, uteslutning, frånkännande och Bidragsbrottslagen här

  Svaret uppdaterat 5 juli 2012
 • Hur betalar jag tillbaka återkravsbeloppet?

  Återbetalning kan ske på följande sätt:

  Inbetalningskort
  När vi beslutar om återbetalningsskyldighet skickar vi ett inbetalningskort till dig. Om du betalar hela beloppet inom 30 dagar, börjar ingen ränta att löpa. Efter 30 dagar får du betala dröjsmålsränta på beloppet.  

  Dra av beloppet från arbetslöshetsersättningen
  Om du får arbetslöshetsersättning från oss kan vi dra av beloppet från din ersättning. Om hela beloppet dras av inom 30 dagar betalar du ingen ränta.  

  Avbetalningsplan
  Du kan ansöka om att få en avbetalningsplan. Då behöver du fylla i  blanketten Ansökan om avbetalningsplan. Så länge en avbetalningsplan gäller betalar du en lägre ränta än den dröjsmålsränta som annars gäller.

  När vi lägger upp en avbetalningsplan tar vi ut 170 kronor för upprättande av avbetalningsplan och 60 kronor per avisering och per påminnelse. 

  Svaret uppdaterat 26 augusti 2014
 • Går det att dela upp betalningen av återkravsbeloppet?

  Om du inte kan betala hela återkravbeloppet på en gång kan du ansöka om en avbetalningsplan. Det gör du genom att fylla i blanketten Ansökan om avbetalningsplan. Så länge en avbetalningsplan gäller betalar du en lägre ränta än den dröjsmålsränta som annars gäller.

  När vi lägger upp en avbetalningsplan tar vi ut 170 kronor för upprättande av avbetalningsplan och 60 kronor per avisering och per påminnelse. 

  Svaret uppdaterat 26 augusti 2014
 • Vad händer med återkravet om jag begär omprövning av återkravsbeslutet?

  För alla återkravsbeslut gäller att dröjsmålsränta börjar löpa om skulden inte betalas inom 30 dagar.

  Om du begär omprövning av återkravsbeslutet ändras räntesatsen till en anståndsränta från den dag som vi får in din omprövningsbegäran, dock tidigast 30 dagar efter återkravsbeslutet. Anståndsräntan, som är lägre än dröjsmålsräntan, gäller tills ett omprövningsbeslut har fattats. 

  Vi driver inte in skulden om du begär omprövning. Det gäller tills ett omprövningsbeslut har fattats. Detsamma gäller om du överklagar ett återkravsbeslut, tills dess att domstolen beslutar i ärendet. 

  Svaret uppdaterat 23 augusti 2017
 • Hur påverkar ett återkrav mina inkomstuppgifter till deklarationen?

  Återkrav exklusive skatt
  Om du har blivit återbetalningsskyldig för ersättning som helt eller delvis betalats ut under det år som återkravet beslutades betalar du tillbaka ersättningen exklusive skatt, alltså nettobeloppet. På kontrolluppgiften för det året kommer den återkrävda ersättningen att finnas med som en bruttoinkomst. När det är dags att deklarera kan du begära sänkt beskattningsbar inkomst. Det gör du genom att dra av det återkrävda bruttobeloppet från det redan ifyllda bruttobeloppet på deklarationen. Den summa som du får fram anger du i rutan bredvid det redan ifyllda bruttobeloppet. Det återkrävda bruttobeloppet framgår av ditt återkravsbeslut. 

  I rutan för övriga upplysningar på deklarationen skriver du att ändringen beror på att du har fått ett återkrav från arbetslöshetskassan. Skatteverket prövar då om din beskattningsbara inkomst kan sänkas, så att du inte behöver betala in skatt på det återkrävda beloppet till Skatteverket.

  Du gör på samma sätt om du har fått ett återkrav inklusive skatt om du ännu inte har deklarerat för det år som återkravet gäller.

  Återkrav inklusive skatt
  Om du är återbetalningsskyldig för ersättning som har betalats ut före det år som återkravet beslutades, återbetalar du ersättningen inklusive skatt, alltså bruttobeloppet. För att Skatteverket ska kunna pröva om du kan få tillbaka skatten måste du begära omprövning av taxeringen hos Skatteverket, för det/de år som återkravet gäller. Taxeringen minskas då med det återkrävda beloppet och skatten för det året räknas om. 

  Skatten kan omprövas tidigast när beslutet om återkrav vunnit laga kraft eller i övrigt är otvistigt. Ett beslut eller en dom vinner laga kraft när det inte längre är möjligt att ompröva eller överklaga, vilket vanligen är två månader efter att du fått beslutet.

  Därför kommer Skatteverket inte att i normalfallet räkna om någon skatt förrän de två månaderna har löpt ut. 

  Om du vill begära omprövning så gör du det skriftligen till ditt skattekontor. Din begäran ska ha kommit in till Skatteverket före utgången av femte året efter taxeringsåret. Om återkravet gäller ännu äldre taxeringar kan du ansöka hos kammarrätten om resning, för att få sänkt taxering.

  När du begär omprövning av taxeringen bör du

  • bifoga kopia på beslutet om återkrav,
  • ange vilken inställning du har till återbetalningskravet, alltså om du anser att det är riktigt eller felaktigt,
  • ange om du har begärt eller har för avsikt att begära omprövning av eller överklaga beslutet,
  • ange om du har återbetalat hela eller del av beloppet.
  Svaret uppdaterat 15 juli 2013
 • Vem ska jag kontakta vid frågor om betalning av återkrav?

  Om du har frågor om betalningen av ditt återkrav kan du kontakta oss via e-post: unakcollect@unionen.se

  Svaret uppdaterat 15 juli 2013

Meddelande från Arbetsförmedlingen

 • Enligt Arbetsförmedlingen har jag missat ett besök hos dem, men det stämmer inte. Vad ska jag göra nu?

  Börja med att kontakta Arbetsförmedlingen. Om de har uppgifter om att du var på besök kommer de att skicka information till oss om det. I annat fall kontaktar du oss, till exempel via Mina sidor, och förklarar vilken dag och vilken tid du var där samt vem du pratade med.

  Svaret uppdaterat 20 januari 2016
 • Varför skickar Arbetsförmedlingen meddelande till a-kassan?

  Arbetsförmedlingen skickar ett meddelande till din a-kassa om du missköter ditt arbetssökande, förlänger din arbetslöshet eller orsakar din arbetslöshet. Därefter är det a-kassan som utreder och beslutar om händelsen ska påverka din arbetslöshetsersättning.

  Arbetsförmedlingen skickar också ett meddelande till din a-kassa om du till exempel har fått ett arbete eller ska vara sjukskriven under en period.

  Läs mer om varning och uppsägning om du misssköter ditt arbetssökande

  Svaret uppdaterat 26 november 2013
 • I vilka situationer beslutar a-kassan om en varning?

  Vi beslutar om en varning första gången du missköter ditt arbetssökande, till exempel genom att missa ett inbokat besök på Arbetsförmedlingen eller genom att inte skicka in en aktivitetsrapport i rätt tid.

  Läs mer om varning och uppsägning om du misssköter ditt arbetssökande

  Svaret uppdaterat 18 oktober 2013
 • Vad innebär en varning?

  En varning påverkar inte din ersättning, men om du missköter ditt arbetssökande en gång till under ersättningsperioden, blir du avstängd från ersättning under en dag. Om det inträffar ännu en gång blir du avstängd i 5 dagar och efter ännu en gång blir du avstängd i 10 dagar. Om du därefter missköter ditt arbetssökande igen avslår vi din ansökan om ersättning.

  Läs mer om varning och uppsägning om du misssköter ditt arbetssökande

  Svaret uppdaterat 18 oktober 2013
 • Vad innebär en avstängning?

  En avstängning innebär att du inte får ersättning för ett visst antal dagar som du annars skulle ha fått ersättning för. Högst 5 avstängningsdagar kan räknas av per vecka. En avstängning kan vara från 1 dag och upp till 45 dagar, beroende på vad som föranlett avstängningen och om något liknande har inträffat tidigare under ersättningsperioden. Avstängningsdagar dras inte av från din ersättningsperiod.

  Läs mer om varning och uppsägning om du misssköter ditt arbetssökande

  Svaret uppdaterat 23 oktober 2013
 • Vad innebär ett avslag?

  Ett avslag i det här sammanhanget innebär att du inte har rätt till arbetslöshetsersättning förrän du uppfyllt ett nytt arbetsvillkor.

  Svaret uppdaterat 23 oktober 2013
 • Hur många arbeten måste jag söka för att ni ska tycka att jag är aktivt arbetssökande?

  Det finns inte något krav på att du ska ha sökt ett visst antal arbeten per dag eller vecka för att du ska anses vara aktivt arbetssökande. A-kassan gör en helhetsbedömning utifrån bland annat aktivitetsrapporten och det som du och Arbetsförmedlingen har kommit överens om i handlingsplanen.  Kontakta Arbetsförmedlingen om du är osäker på om du söker arbete i tillräcklig omfattning.

  Svaret uppdaterat 18 oktober 2013

Aktivitetsrapport

 • Vad är en aktivitetsrapport?

  En aktivitetsrapport är en rapport som du som är arbetssökande lämnar in till Arbetsförmedlingen mellan den 1 och den 14:e varje månad.

  I aktivitetsrapporten fyller du i vilka arbeten du har sökt och annat som du har gjort för att få ett arbete. 

  Svaret uppdaterat 29 augusti 2017
 • Vad händer om jag lämnar in min aktivitetsrapport till Arbetsförmedlingen för sent?

  Om du lämnar in din aktivitetsrapport för sent kommer Arbetsförmedlingen att skicka ett meddelande till oss på a-kassan om det. Då utreder vi om det ska påverka din rätt till arbetslöshetsersättning.

  Läs mer om varning och uppsägning om du misssköter ditt arbetssökande

  Svaret uppdaterat 4 oktober 2013

Om Mina sidor

 • Vad är fördelarna med Mina sidor?

  Spara portokostnad!

  Du slipper betala porto när du ska skicka kassakort eller brev till oss.

  Säkerställ att kommunikationen oss emellan går så fort som möjligt!

  Eftersom allt sker elektroniskt får du och vi tillgång till uppgifterna direkt.

  Spara på miljön!

  Inget slöseri på papper då vi kan nå varandra via Mina sidor.

  Det här kan du göra som inloggad i Mina sidor

  • Fylla i och skicka dina kassakort på ett säkert och enkelt sätt.
  • Skicka frågor till och få svar från din handläggare.
  • Se dina utbetalningar.
  • Se uppgifter om din ersättningsperiod.
  • Se att de intyg och handlingar du skickat har kommit in till oss.
  • Få brev.
  • Skicka in elektroniska blanketter.
  • Få utbetalningsspecifikationer.
  • Få kontrolluppgifter.
  • Välja att få e-post varje gång det kommer in ny information till dig på Mina sidor. Det väljer du under Mitt konto och Inställningar.
  Svaret uppdaterat 30 juni 2015
 • Vad behöver jag göra för att kunna använda Mina sidor?

  Du behöver vara medlem hos oss och ha en e-legitimation. Då kan du logga in på Mina sidor.

  Läs mer om e-legitimation på http://www.bankid.com

  Svaret uppdaterat 21 mars 2016
 • Jag kommer att sakna tillgång till dator under några veckor. Kan jag beställa papperskassakort för dessa veckor?

  Du kan beställa enstaka papperskassakort via Mina sidor/ meddelande eller ringa till oss.

  Svaret uppdaterat 16 juli 2014

60 deltidsveckor

 • Kan jag säga upp mitt deltidsarbete efter att de 60 deltidsveckorna tagit slut?

  Hör av dig till oss

  Om du inte kan få arbetslöshetsersättning på grund av att dina 60 deltidsveckor tagit slut, kan du säga upp dig från ditt arbete utan att bli avstängd från ersättning, om inkomsten från ditt deltidsarbete kommer att understiga den ersättning som du får från a-kassan.

  Det är bra om du kontaktar oss om du funderar på att säga upp dig från din anställning, så att du kan få mer information om vad som gäller.

  Exempel 1: Om din inkomst från deltidsarbetet är 16500 kr per månad och du skulle ha fått 14960 kr (680 kr * 22 dagar) i arbetslöshetsersättning per månad har du inte giltig anledning att säga upp dig eftersom inkomsten från deltidsarbetet är högre än från a-kassan.

  Svaret uppdaterat 15 maj 2017
 • Jag har fått en timanställning. Hur påverkar det min ersättning?

  Du fyller i den tid du arbetar på kassakortet och det antal ersättningsdagar som du har rätt till per vecka räknas då fram enligt en omräkningstabell.

  Ersättningsrätten vid deltidsarbete är begränsad till 60 veckor. Läs mer om hur begränsningen fungerar här

  Svaret uppdaterat 15 maj 2017
 • Vad händer om jag fortsätter att arbeta deltid utan ersättning från a-kassan i mer än ett år?

  Då prövar vi ditt arbetsvillkor på nytt

  Fortsätter du att arbeta deltid och en sammanhängande tid av 12 månader förflutit sedan du senast fick ersättning har du inte längre rätt till de återstående dagarna i din tidigare period.

  Det innebär att vi prövar arbetsvillkoret på det arbetet du utfört under de senaste 12 månaderna om du skulle bli arbetslös.

  Kortare uppehåll

  Efter kortare uppehåll i ersättningsperioden återkommer du till tidigare period, förutsatt att du uppfyller övriga villkor.

  Svaret uppdaterat 15 maj 2017

Saknar du en fråga?

Om du inte hittar din fråga ovan är du välkommen att ställa den till oss. Vi besvarar din fråga så fort vi hinner.

Kontrollord: 2QEZ
Hjälpte den här sidan dig?Den här sidan hjälpte mig inte Lämna synpunkt