Du är här: Hem / Blanketter / Anmäla utträde Lyssna

Anmälan om utträde

Om du vill avsluta ditt medlemskap hos oss behöver du anmäla det skriftligt. Du gör det enklast genom att fylla i kontaktformuläret här på webbplatsen. Skriv från och med när du vill avsluta ditt medlemskap och orsaken till att du vill avsluta medlemskapet. Det går också bra att fylla i och skicka in blanketten Utträdesanmälan till oss.

Datum för utträde

Vanligtvis avslutas medlemskap från den sista dagen i en månad, för att underlätta vid övergång till ny a-kassa.

Önskar du utträde tidigare än kommande månadsskifte bör du därför ange önskat datum på blanketten. Utträde kan tidigast beviljas från den dag din anmälan kommer in till oss.

Vi skickar ett beslut till dig som en bekräftelse på att du har beviljats utträde.

Ska du byta till en annan a-kassa?

Om du ska byta a-kassa är det några saker som är viktiga att känna till för att det inte ska bli ett avbrott i medlemsperioden. Din arbetslöshetsersättning kan vid avbrott bli lägre.

1. Begär utträde den sista i en månad.
2. Begär inträde i din nya a-kassa från den förste i månaden efter.
3. Se till att både begäran om inträde och utträde skickas in i tid.

Uppgiftslämnade mellan a-kassor

Om du söker inträde i en annan a-kassa kommer uppgift om ditt medlemskap hos oss hämtas elektroniskt. För att detta ska vara möjligt måste du ha begärt och blivit beviljad utträde från oss.

Får du aktivitetsstöd?

Lämnar du en arbetslöshetskassa under tid då du får aktivitetsstöd kan nivån på ditt aktivitetsstöd bli lägre.

Utträde vid pension

Ditt medlemskap hos oss slutar automatiskt den månaden du fyller 65 år.

Avbrott i medlemstid

Om du får ett avbrott i medlemstiden börjar ditt medlemskap om från månad ett. Om du vid arbetslöshet har varit medlem kortare tid än 12 månader prövas rätten till arbetslöshetsersättning enligt grundförsäkringen. Uppfyller du medlemsvillkoret på 12 sammanhängande månader prövas rätten till arbetslöshetsersättning enligt inkomstbortfallsförsäkringen

Företagare eller student?

Om du tänker avsluta ditt medlemskap för att du har startat eget företag eller studerar så vill vi upplysa dig om att även även företagare kan ha rätt till arbetslöshetserätttning vid arbetslöshet. Behöver du söka arbetslöshetsersättning efter studier så är det mer fördelaktigt att du har varit medlem i 12 månader.

Företagare

Student

Ladda ner dokumentet

Anmälan om utträde.pdf
Hjälpte den här sidan dig?Den här sidan hjälpte mig inte Lämna synpunkt