Du är här: Hem / Medlemskap / Om du vill byta a-kassa Lyssna

Så här gör du för att byta a-kassa

Om du ska byta a-kassa är det några saker som är viktiga att känna till för att det inte ska bli ett avbrott i medlemsperioden.

För att få inkomstbaserad ersättning om du blir arbetslös behöver du ha ett sammanhängande medlemskap i a-kassan i minst 12 månader.

Gör så här:

  1. Avsluta ditt medlemskap den sista i nuvarande månad.
  2. Ansök om medlemskap i din nya a-kassa från den första i månaden efter. Skicka ansökan redan nu.
  3. Se till att du söker medlemskap i en a-kassa inom vars verksamhetsområde du arbetar eller senast arbetade.

Om du avslutar ditt medlemskap i en a-kassa mitt i månaden för att du vill byta a-kassa bryter du din medlemsperiod. Ditt nya medlemskap kan nämligen tidigast bli från och med den första i månaden efter. Det beror på att det inte går att ha dubbelt medlemskap och att medlemskap i en a-kassa alltid startar den första i månaden. Därför är det viktigt att du avslutar ditt medlemskap i den a-kassa du vill lämna den sista i månaden.

Du kan inte avsluta medlemskapet retroaktivt

Utträde ur a-kassan kan inte beviljas retroaktivt, därför behöver du skicka din begäran innan du vill avsluta medlemskapet. Om du till exempel vill gå ur a-kassan den sista mars, behöver din begäran om utträde komma in till a-kassan senast i mars.

Du kan bli medlem tidigast från den månad din ansökan kommer in

Du kan tidigast bli medlem från och med den månad din ansökan kommer in till a-kassan. Om du till exempel vill bli medlem i a-kassan den 1 mars, måste din ansökan om medlemskap komma in till a-kassan i mars. Det går också bra att skicka in en ansökan redan i månaden innan du vill bli medlem.

Ett medlemskap i a-kassan gäller alltid från den 1 i månaden.

Uppgifter från tidigare a-kassa hämtas elektroniskt

För att vi ska kunna hämta uppgifter om ditt medlemskap i en tidigare a-kassa måste du ha begärt och blivit beviljad utträde från den tidigare a-kassan.

Vi hjälper dig att byta till oss!

Om du är medlem i en annan a-kassa och vill byta till oss kan vi hjälpa dig med bytet när du gör din ansökan online:

  1. Fyll i en ansökan om medlemskap
  2. I steg 4 markerar du Jag vill ha hjälp att byta och 
  3. kryssar för att du ger oss fullmakt att begära utträde.

När vi har tagit emot din ansökan och fullmakt kontaktar vi din nuvarande a-kassa och begär utträde åt dig.

Är du arbetslös nu och får eller har fått ersättning från din tidigare a-kassa?

Om du har fått arbetslöshetsersättning från din tidigare a-kassa och ska fortsätta söka ersättning, men nu från oss, behöver du skicka in en ansökan om ersättning och tidrapporter till oss. Det gör du på Mina sidor.

Det är viktigt att du att inte skickar fler tidrapporter till din tidigare a-kassa.

Kom också ihåg att tala om för Arbetsförmedlingen att du har bytt arbetslöshetskassa. 

Viktigt med sammanhängande medlemstid

Det är som sagt viktigt med en sammanhängande medlemstid. Om du får ett avbrott i medlemstiden börjar ditt medlemskap om från månad ett. Om du blir arbetslös och har varit medlem i en a-kassa kortare tid än 12 månader prövas rätten till ersättning från a-kassan enligt Grundförsäkring. Uppfyller du medlemsvillkoret på 12 sammanhängande månader prövas rätten till ersättning enligt Inkomstbortfallsförsäkring.

Hjälpte den här sidan dig?Den här sidan hjälpte mig inte Lämna synpunkt