Du är här: Hem / Medlemskap / Så här påverkar medlemstiden ersättningen Lyssna

Så här påverkar medlemstiden ersättningen

Om du har varit medlem i a-kassan kortare tid än 12 månader kan du ha rätt till grundersättning. Om du har varit medlem i a-kassan i minst 12 sammanhängande månader prövas vi om du har rätt till inkomstbaserad ersättning. Läs mer om ersättningsnivåerna här.

Om du avslutar ditt medlemskap i a-kassan 

Om du avslutar ditt medlemskap måste du bli medlem på nytt och vara medlem i 12 nya sammanhängande månader för att ha rätt till inkomstbaserad ersättning.

Ditt medlemskap avslutas om du själv begär det eller om du inte betalar medlemsavgiften för tre månader i följd.

Om ditt medlemskap avslutas för att du inte har betalat medlemsavgiften för tre månader i följd måste du ändå betala medlemsavgiften för de tre månaderna, eftersom du är medlem under den perioden. Därför är det bättre att du meddelar oss om du vill avsluta ditt medlemskap. 

Om du blir medlem på nytt direkt efter att det tidigare medlemskapet har avslutats är medlemstiden sammanhängande och räknas därför inte om på nytt.

Exempel: Om ditt medlemskap avslutas den 30 april och du ansöker om och beviljas ett nytt medlemskap i maj samma år, har du ett sammanhängande medlemskap i a-kassan.

Hjälpte den här sidan dig?Den här sidan hjälpte mig inte Lämna synpunkt