Du är här: Hem / Medlemskap / Medlemsavgift Lyssna

Det kostar 112 kronor per månad att vara med

Medlemsavgiften är 112 kronor per månad. 

Alla medlemmar betalar samma medlemsavgift

Medlemsavgiften till Unionens arbetslöshetskassa är samma för alla medlemmar, oavsett vilken inkomst man har. Medlemsavgiften påverkas inte heller av om man studerar, är sjukskriven, är föräldraledig eller är arbetslös. 

Om du inte betalar din medlemsavgift

Efter obetalda medlemsavgifter för tre månader i följd upphör ditt medlemskap i Unionens arbetslöshetskassa. Du är dock fortfarande skyldig att betala avgift för de månaderna. Medlemsavgift ska betalas under hela den period som man är medlem. Så länge du inte betalar avgiften har du en skuld till oss.

 Medlemskapet jämställs med försäkringsskydd. Upphör ditt medlemskap kan det påverka din rätt till arbetslöshetsersättning vid eventuell arbetslöshet.

Om du inte har fått någon faktura

Om du saknar faktura för en månad kan du ange ditt 10-siffriga personnummer utan bindestreck som OCR-nummer. Medlemsavgiften är 112 kronor per månad och du betalar till bankgironummer 5642-8568.

Har du fått beslut om medlemskap efter den 10:e i månaden?

Om du är ny medlem hos oss och har fått ett beslut om medlemskap efter den 10:e en månad, så kommer du att få din första faktura i månaden efter.
Hjälpte den här sidan dig?Den här sidan hjälpte mig inte Lämna synpunkt