Du är här: Hem / Medlemskap / Avsluta medlemskap Lyssna

Vill du avsluta ditt medlemskap?

Om du vill avsluta ditt medlemskap hos oss behöver du anmäla det skriftligen. Du gör det snabbast och enklast genom att logga in på Mitt medlemskap, gå till sidan Medlemstid och klicka på Avsluta medlemskap. För att logga in på Mitt medlemskap behöver du ha en e-legitimation, till exempel ett Mobilt BankID. 

Om du inte har en e-legitimation kan du fylla i blanketten Begäran om att avsluta medlemskapet (pdf) och skicka den till oss per post.

Från och med när avslutas medlemskapet? 

Vanligtvis avslutas medlemskapet från den sista dagen i en månad, för att underlätta vid övergång till ny a-kassa.

Om du vill avsluta ditt medlemskap tidigare än kommande månadsskifte behöver du ange önskat datum på blanketten. Du kan tidigast avsluta ditt medlemskap från den dag då din utträdesanmälan kommer in till oss.

Vi skickar ett beslut till dig som en bekräftelse på att ditt medlemskap har avslutats.   

Får du aktivitetsstöd?

Om du avslutar ditt medlemskap i a-kassan under tid då du får aktivitetsstöd från Försäkringskassan kan nivån på ditt aktivitetsstöd bli lägre.

A-kassorna lämnar uppgifter om medlemskap till varandra

Om du ansöker om medlemskap i en annan a-kassa kommer den a-kassan att hämta uppgifter om ditt medlemskap hos oss elektroniskt. För att det ska vara möjligt måste du ha avslutat ditt medlemskap hos oss först. 

Medlemskapet upphör när du fyller 65 år

Ditt medlemskap hos oss avslutas automatiskt när du fyller 65 år.

Avbrott i medlemstiden

Om du får ett avbrott i medlemstiden  börjar ditt medlemskap om från början. Om du blir arbetslös och har varit medlem kortare tid än 12 månader, prövas rätten till arbetslöshetsersättning enligt grundförsäkringen. Uppfyller du medlemsvillkoret på 12 sammanhängande månader prövas rätten till arbetslöshetsersättning enligt inkomstbortfallsförsäkringen

Företagare eller student?

Om du tänker avsluta ditt medlemskap för att du har startat eget företag eller för att du studerar så vill vi upplysa dig om att även även företagare kan ha rätt till arbetslöshetserättning vid arbetslöshet. Den som har studerat kan ha rätt till arbetslöshetsersättning när studierna är avslutade. 

Företagare

Student

Hjälpte den här sidan dig?Den här sidan hjälpte mig inte Lämna synpunkt