Du är här: Hem / Aktuellt / Den 15 maj ändras reglerna för ersättning vid deltidsarbete Lyssna

Den 15 maj ändras reglerna för ersättning vid deltidsarbete

Publicerad den 6 april 2017

Från och med den 15 maj 2017 kan du få ersättning samtidigt som du deltidsarbetar i 60 veckor istället för 75 dagar som gäller idag.

Regeländringen påverkar dig som arbetar och får ersättning under samma vecka, till exempel om du är timanställd eller har en deltidstjänst.

Dina deltidsdagar räknas om till veckor den 15 maj

Om du har fått arbetslöshetsersättning jämsides med arbete kommer vi att räkna om dina deltidsdagar till deltidsveckor den 15 maj. Det innebär att alla veckor före den 15 maj som du både har arbetat och fått ersättning för, räknas ihop och blir förbrukade deltidsveckor enligt den nya regeln.

Exempel: Om du har fått 20 deltidsdagar under 8 veckor före den 15 maj, har du förbrukat 8 deltidsveckor enligt den nya regeln.

Alla kassakort som gäller fram till den 15 maj, alltså till och med kassakortsvecka 19, hanteras enligt de gamla reglerna oavsett när korten skickas in.

Vad händer med ersättningen när de 60 deltidsveckorna har tagit slut?

Efter att de 60 deltidsveckorna har tagit slut kan man bara få ersättning för veckor man inte arbetar under resten av ersättningsperioden.

Man får 60 deltidsveckor per ersättningsperiod. Om man får en ny ersättningsperiod kan på nytt få ersättning jämsides med deltidsarbete under 60 veckor.

Viktig information till dig som arbetar deltid och får ut en ersättningsdag per vecka

Du som arbetar exempelvis 75 procent och får en ersättningsdag per vecka och som har kommit upp i minst 60 av 75 deltidsdagar den 15 maj, kommer inte att kunna få ersättning jämsides med deltidsarbete när den nya regeln träder i kraft.

Kontakta oss gärna för att få mer information om hur just du påverkas.

Viktig information till dig som har fått 75 deltidsdagar

Om din rätt till ersättning jämsides med arbete har upphört för att du har fått 75 dagar jämsides med arbete, kan du ha rätt till ersättning jämsides med arbete från och med den 15 maj under förutsättning att:

  1. du har ersättningsdagar kvar i din ersättningsperiod,
  2. du har fått ersättning från oss under de senaste 365* dagarna,
  3. de 75 dagarna har räknats av under färre än 60 veckor och
  4. att det inte finns något annat som hindrar din rätt till ersättning.

*Om du till exempel har varit sjuk, fått föräldrapenning eller studerat på heltid under de senaste 365 dagarna kan den tiden räknas bort från de 365 dagarna.

Kontakta oss gärna för att få mer information om hur just du påverkas.

Är den nya regeln bättre än den gamla?

Den nya regeln med deltidsveckor innebär att de flesta som får ersättning jämsides med arbete kan få det under en längre tid än vad som är möjligt med 75-dagarsregeln. Varje vecka som du arbetar och samtidigt får ersättning för räknas som en deltidsvecka enligt den nya regeln, oavsett om du arbetar mycket eller lite under veckan.

75-dagarsregeln, som alltså gäller till den 15 maj, gör att den som arbetar i liten omfattning och får flera ersättningsdagar i en vecka med arbete, förbrukar sina 75 dagar snabbt. Den som däremot arbetar mycket och får ersättning samtidigt, har kunnat få ersättning längre tid.

För den som arbetar och endast får en ersättningsdag per vecka innebär den nya regeln alltså en försämring. Med gamla regeln hade den personen kunnat få ersättning i 75 veckor, men med den ny regeln kan han eller hon endast få ersättning jämsides med deltidsarbete i 60 veckor.

Gå till nyhetsarkivet
Hjälpte den här sidan dig?Den här sidan hjälpte mig inte Lämna synpunkt