Du är här: Hem / Aktuellt / Arbetssökande efter studier Lyssna

Arbetssökande efter studier

Publicerad den 13 maj 2011

Söka arbetslöshetsersättning efter studier

Om du har studerat under de senaste 12 månaderna ska studierna styrkas på blanketten Intyg om studier. Studier på heltid kan under vissa förutsättningar hoppas över vid prövning av om du uppfyller arbetsvillkoret. Har du studerat på heltid behöver du därför skicka in arbetsgivarintyg för de 12 senaste månaderna du arbetade. Har du arbetat jämsides med studierna eller under lov ska du även skicka in arbetsgivarintyg för det arbetet. Månader då du har arbetat minst 80 timmar räknas med i arbetsvillkoret.

Huvudregeln är att arbetslöshetsersättning inte betalas ut till den som studerar, eftersom studierna anses utgöra ett hinder för att söka och ta arbete. Arbetslöshetsersättning får inte vara ett alternativ till studiefinansiering. För att du ska anses vara arbetslös krävs att utbildningen har avslutats eller avbrutits. Om du läser till omtentamen, har studieuppehåll eller har för avsikt att fortsätta studera efter tidigare studier kan du därför inte få arbetslöshetsersättning. Du har rätt till arbetslöshetsersättning när du definitivt har avbrutit eller avslutat dina studier och inte har sökt någon annan utbildning, om du uppfyller övriga villkor för rätt till arbetslöshetsersättning. 

Undantag finns om du har tagit examen och ska påbörja nya deltidsstudier, om du i första hand vill ha ett arbete. 

Avslutade studier

Avslutade studier styrker du själv med blanketten Intyg om studier. Avslutade heltidsstudier är överhoppningsbara, om de är avslutade efter fyllda 25 år, eller om du har arbetat på heltid i minst 5 månader någon gång före studierna. Det innebär att vi kan använda oss av arbete du haft innan studierna när vi beräknar vilken ersättning du ska få. 

Restpoäng

I normalfallet anses inte din heltidsutbildning vara avslutad om du har restpoäng kvar som du avser att tentera av. Du anses då som studerande fram till dess att du haft din tentamen. Om du på blanketten intyg om studier uppger att du har restpoäng behöver vi veta om du har någon avsikt att tentera av dem. Du behöver därför skicka in en förklaring till hur dina planer gällande studierna ser ut. Om du inte har för avsikt att ta poängen ska du skicka intyg som visar att du inte längre är inskriven för studier.

En utbildning kan betraktas som avslutad även om en ringa del återstår i en examen. Resttentamen eller redovisningen av en mindre uppsats får dock inte kräva någon ytterligare studieinsats. Detta måste du själv intyga genom att beskriva hur många poäng som återstår, när tentamen/inlämningen sker samt hur du måste förbereda dig för detta. Om en lärare eller handledare kan styrka att tentamen/uppsatsen inte kräver ytterligare studieinsats är det bra. 

Inlämnad uppsats

Dina studier kan anses avslutade när din uppsats lämnats in, om handledaren kan intyga att din uppsats i princip är färdig, men att det bara handlar om att den ska bli godkänd formellt. Om uppsatsen ska opponeras på så bör inte det betraktas som någon betydande studieinsats. Om du däremot ska opponera på en annan uppsats så kräver det en studieinsats som gör att studierna inte betraktas som avslutade. 

Avbrutna studier

Om du har avbrutit studier som du inte har för avsikt att fortsätta måste du förutom blanketten Intyg om studier skicka in ett intyg från skolan som styrker att du avbrutit studierna. Ett definitivt avbrott jämställs med avslutade studier och du har rätt till arbetslöshetsersättning om du uppfyller övriga villkor. Om du däremot gör ett tillfälligt avbrott anses du ha en studieavsikt och har därför inte avslutat sina studier. Du är då fortfarande studerande i arbetslöshetsförsäkringens mening och har därför inte rätt till arbetslöshetsersättning. 

Om du ändrar din avsikt

Om du inte påbörjar en sökt utbildning eller avbryter din utbildning ska du skicka in blanketten Intyg om studier till oss. Du ska även skicka med intyg från utbildningsanordnaren/skolan om att du inte är inskriven på några kurser. Ersättning kan tidigast beviljas från det datum då skolan intygar att du avsagt dig studieplatsen/avbrutit utbildning, eller det datum då du enligt studieintyget har ändrat din avsikt.

Mer information om studier hittar här

Gå till nyhetsarkivet
Hjälpte den här sidan dig?Den här sidan hjälpte mig inte Lämna synpunkt