Du är här: Hem / Sök Lyssna

Sök

84 träffararbetsgivarintyg inom hela webbplatsen

 1. Faqquestions.aspx

  Hur sätter jag rättigheter för sidor? Vem är mottagare ... arbetsgivarintyg. Vad gör jag? Varför får jag ingen ersättning de första sju dagarna? Hur länge får jag ersättning? Hur betalar ni ut mina pengar? Hur ofta är det utbetalning? Måste ...

 2. Filformat
  Pdf
  Filstorlek
  1 MB

  Unionen akassa 170403

  Årsredovisning 2016 Unionens arbetslöshetskassa Innehåll Kassaföreståndaren har ordet ... 4 Förvaltningsberättelse ... arbetsgivarintyg. Unionens arbetslöshetskassa ingår också i utvecklingsprojektet MIR. - MIR är ett medlemssystem som utvecklas ...

 3. Kontakta oss

  Ställ frågor om din medlemskap och ... arbetsgivarintyg som är sparade i pdf-format. Tänk på att vi behöver ditt personnummer på handlingarna och att kvalitén behöver vara tillräckligt bra för att vi ska kunna se vad det står på dina handlingar. Anmälan ...

 4. Är du ljudboksinläsare?

  Är du ljudboksinläsare? - Skicka in en kopia av ditt avtal - När du ... arbetsgivarintyget anger han eller hon den tid du har läst in och ersättningen för arbetet. Vi multiplicerar därefter den av arbetsgivaren styrkta arbetstiden med 4 (uppräknad tid), ...

 5. När kan jag få ersättning om jag har fått ett avgångsvederlag?

  få ersättning om jag har fått ett avgångsvederlag? - Du kan få ersättning först när den tid då du anses ersatt ... arbetsgivarintyg där lönen är 20 000 kronor per månad och ett avtal om avgångsvederlag på 160 000 kronor som du och din ...

 6. Arbetsvillkor för tillfälligt konstnärligt arbete

  Arbetsvillkor för tillfälligt konstnärligt arbete - Om du utfört konstnärligt arbete vid tillfälligt kortare engagemang hos en arbetsgivare, som ... arbetsgivarintyg eller kontrakt beräknas tid i arbetsvillkoret enligt följande: Omvandla bruttogage ...

 7. Filformat
  Pdf
  Filstorlek
  0,9 MB

  Sa fungerar arbetsloshetsforsäkringen

  Så fungerar arbetslöshets­ försäkringen uppdaterad maj 2017 Innehåll Grundförsäkring och frivillig inkomstbortfallsförsäkring . . . . 3 ... Arbetsgivarintyg (arbetgivarintyg.nu), ett Arbets­ - intyg för företagare eller ett Studieintyg, beroende ...

 8. Blanketter

  Följande blanketter finns som formulär på Mina ... Arbetsgivarintyget ska alltid fyllas i av din arbetsgivare, som enklast skickar det på arbetsgivarintyg.nu. Om du har fått ett avgångsvederlag eller annan ersättning i samband med att arbetet upphört, ...

 9. Ordlista

  AB C D E F ... Arbetsgivarintyg - En särskild blankett utformad för a-kassan som du skickar in när du söker arbetslöshetsersättning. På arbetsgivarintyg.nu kan arbetsgivaren fylla i och skicka intyget till dig ...

 10. Inför eller pågående ersättning

  Inför eller pågående ersättning - Tillbaka till Frågor & svar Vad handlar din fråga om? Inför ansökan om ... arbetsgivarintyg? Anställningsavtal - Anställningsavtal får du när du börjar en anställning. Avtalet talar om hur ditt anställningsförhållande ...