Du är här: Hem / Kom igång Lyssna

Kom igång

Steg för steg-guide

Det här är en steg för steg-guide som kortfattat beskriver vad du behöver göra för att ansöka om arbetslöshetsersättning från Unionens arbetslöshetskassa.

Om du vill ansöka om ersättning från inkomstförsäkringen gör du det hos fackförbundet Unionen.

 • 1. Anmäl dig på Arbetsförmedlingen

  Anmäl dig på Arbetsförmedlingen

  Din första dag som arbetssökande anmäler du dig på Arbetsförmedlingen. Dagen efter får vi uppgift om att du är anmäld som arbetssökande på Arbetsförmedlingen.

  Broschyr

  När vi får uppgift om att du är anmäld som arbetssökande skickar vi ut ett informationsblad med liknande information som i broschyren, Kom igång med din ansökan. Som inloggad på Mina sidor skickar du in dina kassakort. Där kan du även skicka meddelande till din handläggare, se ditt ersättningsärende och dina utbetalningsspecifikationer.

  Företagare?

  Om du har varit företagare innan arbetslösheten kan du tidigast få arbetslöshetsersättning från det att det inte längre vidtas några åtgärder i verksamheten. I vissa fall måste verksamheten upphöra definitivt för att ersättning ska kunna beviljas. Detta gäller inte om företaget kan godkännas som Bisysslaeller som deltidsföretag.

  Svaret uppdaterat 7 juli 2016
  Hjälpte den här frågan dig? Den här frågan hjälpte mig inte
 • 2. Skicka in kassakort via Mina Sidor

  Du kan snabbt och enkelt skicka in dina första kassakort via Mina Sidor.

  Kassakort är en tidsrapportering som du skickar in för att ansöka om ersättning. Vi betalar ut din ersättning utifrån hur du har fyllt i dina kassakort. Du fyller i ditt första kassakort två veckor efter att du anmält dig som arbetslös.

  Nio månaders gräns för kassakort
  Om inte kassakortet kommer in till oss inom nio månader från den sista dagen på kassakortet kan du inte få ersättning för den perioden. Detta gäller även under tid då du väntar på beslut från oss.

  Behöver du hjälp att fylla i ditt kassakort?
  Behöver du hjälp med att fylla i ditt kassakort kan du ringa oss, 0770- 77 77 88 eller läsa mer under Kassakort.

  Svaret uppdaterat 20 juli 2015
  Hjälpte den här frågan dig? Den här frågan hjälpte mig inte
 • 3. Skicka in handlingar

  Vi behöver få uppgifter om vad du har gjort de 12 senaste månaderna från den dag du anmält dig som arbetslös.

  Handlingar vi behöver:
  1.  Anmälan om arbetslöshet - snabbast och enklast skickar du in din anmälan via Mina Sidor.

  2.  Arbetsgivarintyg 

  3.  Kassakort - snabbast och enklast skickar du in dina kassakort via Mina Sidor

  Du kan behöva komplettera ditt ärende med mer uppgifter, beroende på hur just din situation har sett ut.

  Skicka handlingarna till:
  Unionens arbetslöshetskassa
  FE 14
  930 88Arjeplog

  Inkomstförsäkring
  Om du har inkomstförsäkring genom fackförbundet Unionen behöver du göra en särskild ansökan dit. Ansökningsblanketten kan du beställa här.

  Svaret uppdaterat 21 november 2016
  Hjälpte den här frågan dig? Den här frågan hjälpte mig inte
 • 4. Beslut

  Beslut skickas till dig

  Vi tar beslut i ditt ärende när alla handlingar kommit in. Beslutet skickas sedan skriftligt till dig.

  Ompröva ett beslut

  Om du är missnöjd med beslutet kan du begära omprövning av beslutet inom två månader. Ditt ärende kommer då att prövas på nytt av en omprövningshandläggare.

  Beslut från Unionens inkomstförsäkring

  För att få ett beslut från Unionens inkomstförsäkring behöver du göra en särskild ansökan dit.

  Det är dock beslutet från a-kassan som används vid beslutet.

   

   

  Svaret uppdaterat 6 november 2014
  Hjälpte den här frågan dig? Den här frågan hjälpte mig inte
 • 5. Karens

  Sju dagars karens innan ersättning

  Arbetslöshetsersättning lämnas inte ut de första sju arbetslösa dagarna då du annars skulle ha fått ersättning, eftersom de dagarna är karensdagar.

  Om du är berättigad till arbetslöshetsersättning kommer den att betalas ut utifrån hur du fyller i de kassakort du skickar in. 

  Arbetslöshetsförsäkringen är en veckoförsäkring och ersättningen beräknas utifrån den arbetslösa tiden per vecka. Du kan använda vår omräkningstabell för att se hur mycket det blir.

  Svaret uppdaterat 2 december 2013
  Hjälpte den här frågan dig? Den här frågan hjälpte mig inte
 • 6. Utbetalning

  Utbetalning

  Utbetalning sker i normalfallet på torsdagar, helgfri vecka. Skickar du ett kassakort i taget får du ersättning varannan torsdag. Detta förutsatt att du har rätt till ersättning och att vi har fattat beslut. Ersättning kan inte betalas ut i förskott.

  Konto för utbetalning

  Du anmäler vilket konto och vilken bank du vill ha din ersättning utbetald till på www.swedbank.se/kontoregister. Om du inte anmäler något konto får du en utbetalningsavi.

  Då kan lösa ut din avi på Ica, Coop, Hemköp, Willys, Citygross, Pressbyrån, 7-eleven, Direkten, Kassagirot, Statoil och på banken.

  Två utbetalningar om du även får ersättning från Unionens inkomstförsäkring

  Du får arbetslöshetsersättning från a-kassan och ersättning från Unionens inkomstföräkring i två separata utbetalningar.

  Svaret uppdaterat 3 november 2014
  Hjälpte den här frågan dig? Den här frågan hjälpte mig inte
 • 7. Övrigt som kan påverka din ersättning

  Om något förändras

  Så länge du får arbetslöshetsersättning är du skyldig att meddela oss om någonting förändras utifrån din ursprungliga ansökan. Genom att meddela alla förändringar i ditt ärende till oss undviker du att ersättning betalas ut felaktigt. Om felaktig ersättning har betalats ut kan den komma att återkrävas.

  Kom ihåg att aktivitetsrapportera till Arbetsförmedlingen

  Din arbetslöshetsersättning kan påverkas om du inte skickar in din aktivitetsrapport till Arbetsförmedlingen i tid. Läs om aktivitetsrapporteringen på Arbetsförmedlingens webbplats och om hur ersättningen påverkas här.

  Om du får ny anställning under tid med ersättning

  Om du får en anställning ska du skicka in kopia av anställningsbevis/anställningsavtal omgående till oss.

  Om du planerar att starta eget företag

  Om du planerar att starta eget företag behöver du meddela oss detta för att få information om vilka regler som gäller.

  Om du får pension

  Ålderspension dras av från din dagpenning. Detta gäller även om du bara tar ut din premiepension. Avdraget fortsätter även om du återkallar pensionen före arbetslösheten eller senare. Om du får ålderspension, eller har tagit ut ålderspension tidigare, ska du meddela det på blanketten Anmälan om arbetslöshet.

  Om du studerar

  Huvudregeln är att arbetslöshetsersättning inte betalas ut till den som studerar. För att en studerande ska anses vara arbetslös krävs att utbildningen har avslutats eller avbrutits.

  Studier innan arbetslöshet

  Studera under arbetslösheten

  Svaret uppdaterat 23 september 2016
  Hjälpte den här frågan dig? Den här frågan hjälpte mig inte
Hjälpte den här sidan dig?Den här sidan hjälpte mig inte